"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Vretblom

Doktorand inom pedagogiskt arbete. Min forskning fokuserar på förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
31st EECERA annual conference. Children’s curiosity, agency and participation: challenges for professional action and development: Conference proceedings. Book of abstracts : 225-225
Vretblom, Hanna
Konferens i pedagogiskt arbete, 2023: book of abstracts, Linköping University Electronic Press 2023 : 90-90
Vretblom, Hanna
30th EECERA Annual Conference:: Conference proceedings: Book of Abstracts : 134-134
Vretblom, Hanna
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 57-71
Vretblom, Hanna; Hjelmér, Carina
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2021, (2)
Vretblom, Hanna