"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helena Antonsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad Roll: Biträdande prefekt
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:
Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, Intellektuella funktionsnedsättningar, Kommunikation och interaktion. Examensarbeten på avancerad nivå. Utbildningsansvarig för utbildning på avancerad nivå och programansvarig för Masterprogrammet inom omvårdnad, Umeå universitet.

Forskningsområde:

  • Projektledare för forskningsprojektet -Kommunikation och interaktion med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende. Clinical Trials, identifikationsnummer NCT03390868.

Projekttitel: Utbildningsintervention för multiprofessionellt team som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende.

Kort beskrivning: Utbildning för professioner som arbetar inom vård och omsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende.

 

Forskning visar att kommunikation och interaktion mellan vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och professionella vårdare är komplext och ställer krav på båda parternas förmåga till att uttrycka sig men även att förstå det som uttrycks. Det är inte ovanligt att misstolkningar och missförstånd uppstår vilket kan ge uttryck i form av utmanande beteenden, såsom aggression och våld. Denna problematik får en negativ effekt på kvalitet på vården och stödet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Litteraturstudier betonar vikten av utbildning, kunskap och stöd till professioner som arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende. Den utbildning  som professionerna får under sin yrkes-/utbildning upplevs ofta otillräckligt för att kunna möta behovet hos målgruppen de arbetar med. Med denna utbildningsintervention, som består av en webbutbildning varvad med gruppreflektioner, vill vi medverka till att öka kunskapen hos aktuella professioner och därmed främja interaktionen med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende.

Lärprocessen på arbetsplatsen är påvisad vara komplex och påverkas ofta av flera faktorer som bidrar till den dynamiska processen och har en direkt inverkan på utbildningsresultatet. Därför är det väsentlig att studera och söka ökad kunskap och förståelse för de lärprocesser som äger rum i samband med utbildningsinterventionen och de faktorer som påverkar dessa processer. Vår ambition är att denna kunskap vidare ska bidra till  forskning om utbildningsinterventioner som främjar lärande hos professioner i och för sitt arbete, i detta fall arbete inom vård och omsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektledare: Anh Truong (forskarstuderande AIL och projektledare för sitt avhandlingsprojekt), Helena Antonsson (lektor, projektledare, Webbutbildning för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende (registrerad i Clinical Trial, NCT03390868)

Medverkande från Högskolan Väst: Anette Ekström-Bergström (prof. huvudhandledare), Catrin Johansson (lektor, biträdande handledare), Helena Antonsson (lektor, biträdande handledare), Thomas Winman, docent, biträdande handledare.

Övriga medverkande: Tvärprofessionell personal som är kopplade till LSS-verksamhet i Trollhättans stad.

Forskningsfinansiär: Högskolan Väst och Trollhättans stad

Projekttid: Datainsamling för samverkansprojektet med  Trollhättans stad påbörjades 2017 och avslutas 211231. Därefter följer analys och publicering av resultat.

 

  • Familjefokuserade samtal med familjer med barn med psykisk ohälsa i skolhälsovården.
  • Distriktssköterskans familjefokuserade samtal i hemsjukvård.

 

Research Gate

International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 32, (6) : 1681-1690
Antonsson, Helena; Dahliavy, Liv; Mouline, Hassan; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 32, (3) : 875-883
Molin, Jenny; Isaksson Jonsson, Lars; Antonsson, Helena
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2023, Vol. 43, (1)
Truong, Anh Thuc; Ekström-Bergström, Anette; Antonsson, Helena; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Truong, Anh Thuc; Alverbratt, Catrin; Ekström-Bergström, Anette Christina; et al.
Health Behavior and Policy Review, Paris Scholar Publishing 2020, Vol. 7, (1) : 51-58
Antonsson, Helena; Saveman, Britt-Inger; Lämås, Kristina
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1314-1326
Pusa, Susanna; Dorell, Åsa; Erlingsson, Christen; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, (10) : 734-743
Antonsson, Helena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
Umeå University medical dissertations, 1562
Antonsson, Helena
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2013, Vol. 20, (7) : 576-583
Antonsson, Helena; Åström, Sture; Lundström, Mats; et al.
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Vol. 8, (1) : 36-41
Lundström, Mats; Antonsson, Helena; Karlsson, Stig; et al.
Journal of Microscopy, Vol. 15, (6) : 484-91
Antonsson, Helena; Hällgren Graneheim, Ulla; Lundström, Mats; et al.