"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Dagliga aktiviteter som rättighet för minderåriga som vårdas enligt LPT inom BUP heldygnsvård

Doktorandprojekt Projektet avser att utveckla kunskap om erfarenheter av, och arbetsmodeller för att säkerställa minderårigas lagstadgade rättighet till dagliga aktiviteter i samband med vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård.

Psykisk ohälsa bland minderåriga ökar och i takt med det, även antalet vårdtillfällen inom BUP. De minderåriga som vårdas enligt LPT inom BUP lider av allvarlig psykisk ohälsa och trauma med risk för olika former av självskadebeteende. Utvärderingar visar att vården inom BUP är ineffektiv när det gäller att bota och lindra lidande av psykisk ohälsa. Forskning visar att engagemang i aktiviteter bidrar till hälsa och lagstiftaren vill säkra minderåriga personers rätt att vara aktiva även i situationer av psykiatrisk tvångsvård. Ännu finns lite kunskap hur det fungerar i praktiken.

Projektansvarig

Jenny Molin
Universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-09-01 2028-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Syftet med detta samskapande projekt är att utveckla kunskap om erfarenheter av, och arbetsmodeller för att säkerställa minderårigas lagstadgade rättighet till dagliga aktiviteter i samband med vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård. I projektet undersöker vi erfarenheter av fenomenet samt utvecklar, testar och utvärderar en arbetsmodell för att säkerställa rätten till daglig aktivitet i samband med vård enligt LPT inom BUP. Projektet, som ingår i den nationella forskarskolan SWEPROF, genomförs i samskapande med minderåriga personer med erfarenheter av att ha vårdats enligt LPT inom BUP samt personal. Projektets första del omfattar intervjuer med minderåriga personer med erfarenheter av att ha vårdats enligt LPT inom BUP sedan rättigheten om daglig aktivitet tillkom år 2020. Vidare genomförs observationer inom BUP heldygnsvård kombinerat med intervjuer med personal. Data analyseras med kvalitativa metoder. Resultat från denna del, och samskapande arbetet kommer att ligga till grund för den arbetsmodell som studeras i projektets andra del. Denna del genomförs med deltagarbaserad aktionsforskning inom BUP verksamhet och mixade metoder.

Externa finansiärer

SWEPROF

SWEPROF är en praktik- och patientnära forskarskola inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och sker i samverkan med fyra lärosäten.

Senast uppdaterad: 2024-05-07