"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helena Harding

Jag är administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Oftalmiatrik Roll: Administratör, Katalogansvarig
Plats

I mitt uppdrag ingår daglig och strategisk ledning av det institutionsgemensamma administrativa stödet. Gruppen har ett nära samarbete och arbetar i flertalet fall institutionsövergripande inom specialistområdena: administration av grund- och forskarutbildning, ekonomi, HR, kommunikation, med mera. Du kan kontakta mig om du är osäker på vem du ska vända dig till med ditt ärende.

Jag har ett nära samarbete med prefektgruppen och institutionens ämnesföreträdare och ingår i bland annat vår ledningsgrupp och samverkansgrupp. Jag arbetar framför allt med institutionens ekonomi, webb och implementering av institutionsövergripande beslut och policies av olika slag. Från mig utgår i många fall, via mejl eller intranätet, kallelser till institutionsgemensamma möten och nyheter.