"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Helena Harding

Helena Harding

Jag är administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Oftalmiatrik Roll: Administratör, Katalogansvarig
Plats

I mitt uppdrag ingår daglig och strategisk ledning av det institutionsgemensamma administrativa stödet. Gruppen har ett nära samarbete och arbetar i flertalet fall institutionsövergripande inom specialistområdena studieadministration, ekonomi, HR, kommunikation, arkiv, IT-stöd, inköp mm. Du kan kontakta mig om du är osäker på vem du ska vända dig till med ditt ärende.

Jag har ett nära samarbete med prefekt och ämnesföreträdare och ingår i institutionens ledningsgrupp och samverkansgrupp och arbetar framför allt med institutionens ekonomi, webb och implementering av institutionsövergripande beslut och policies av olika slag. Från mig utgår i många fall, via mejl eller intranätet, kallelser till institutionsgemensamma möten och nyheter.