"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helene Lindberg Järlesjö

Adjunkt, adjungerad vid Centrum för skolledarutveckling. 

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetsadjunkt vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som timlärare till Centrum för skolledarutveckling

Adjunkt, adjungerad vid Centrum för skolledarskap på Statsvetenskaliga instutitionen. Processledare och undervisar på rektorsprogrammet.

Har huvudsaklig sysselsättning utanför universitetet som rektor för två kommunala grundskolor (F-9 inkl. fritidshem) med ansvar för drygt 900 elever samt ett kommunövergripande chefsansvar för personal som jobbar med barn som har hörselnedsättningar. 

Med ett ben i akademin och ett i praktiken är fokus att skapa växelverkan mellan dessa två. Ett praktiknära perspektiv till universitetet och ett vetenskapligt perspektiv till praktiken.