"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helene Lindberg Järlesjö

Universitetsadjunkt

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetsadjunkt till Centrum för skolledarutveckling

Universitetsadjunkt vid Centrum för skolledarskap på Statsvetenskaliga instutitionen. Processledare och undervisar på rektorsprogrammet. Verksam inom samverkan för bästa skola (SBS).