"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Henna Harinen

Kvalitetsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Likavillkorshandläggare på fakulteten.

Verksam vid

Anknytning
Utredare vid Kansliet för medicin Enhet: Området för utbildning, forskning och kommunikation
Plats
Förvaltningshuset, Plan 7 Umeå universitet, 901 87 Umeå