"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Henrik Groundstroem

Jag är legitimerad psykolog och doktorand inom klinisk psykologi. Min forskning har fokus på långsiktiga psykosociala aspekter av fertilitetsbehandling med donerade könsceller. 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar inom forskningsprojektet "The Swedish Study on Gamete Donation" (SSGD), en longitudinell forskningsstudie som fokuserar på de långsiktiga psykosociala aspekterna av könscellsdonation (spermier och äggceller) i Sverige.

Annual Conference for the European Human Behavior and Evolution Association (EHBEA) 2023, London, UK, April 18-21, 2023.
Groundstroem, Henrik; Fredriksson, Anders; Nyman-Kurkiala, Pia; et al.
Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: nuorten elinolot -vuosikirja 2022, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022 : 113-124
Hemberg, Jessica; Korzhina, Yulia; Sundqvist, Amanda; et al.
International Journal of Adolescence and Youth, Routledge 2022, Vol. 27, (1) : 362-384
Hemberg, Jessica; Östman, Lillemor; Korzhina, Yulia; et al.
Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: nuorten elinolot -vuosikirja 2022, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022 : 106-112
Maunu, Antti; Hemberg, Jessica; Korzhina, Yulia; et al.
Sociological knowledges for alternative futures, European Sociological Association 2021 : 974-974
Groundstroem, Henrik; Nyman-Kurkiala, Pia; Hemberg, Jessica; et al.
International Journal of Adolescence and Youth, Routledge 2021, Vol. 26, (1) : 41-56
Hemberg, Jessica; Korzhina, Yulia; Groundstroem, Henrik; et al.
Nuorisotutkimuspäivät, Online, 5-6 November, 2020.
Groundstroem, Henrik; Östman, Lillemor; Groundstroem, Jacob; et al.
Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), YOUTH MOVES - Voices - Spaces - Subjectivites, Trollhättan, Sweden, 15–17 June, 2016
Nyman, Pia; Grannäs, Jan; Kurkiala, Henrik
Differences, inequalities and sociological imagination - programme book
Nyman-Kurkiala, Pia; Linnea, Storsved; Kurkiala, Henrik

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2004 till 31 december 2025