Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Personalbild Isolde Puts

Isolde Puts

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4.40.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning syftar till att bättre förstå hur primärproduktionen i sjöar påverkas av klimatförändringen. Jag tittar på både direkta och indirekta effekter av klimatförändringarna på pelagisk och bentisk algproduktion, och vilka konsekvenser förändringar i pelagisk-bentisk algproduktion har på energi- och näringstransport till högre konsumenter i sjöar. För att förstå dessa processer är mitt tillvägagångssätt trefaldigt: 1) Jämförande av primärproduktion i hela sjöar längs klimatgradienter 2) En experimentell studie i tjugo mesokosm i 'Experimental Ecosystems Facility'(EXEF)i Röbäck (Umeå), där temperatur och DOC-tillgång manipuleras, och 3) En helsjömanipulation där olika klimatrelaterade faktorer manipuleras.

Projektet ingår i det Wallenberg-finansierade samarbetet "Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem".

Min forskning är knuten till CIRC (Climate Impacts Research Centre).

Forskargrupper

Gruppmedlem