"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jakob Walldén

Universitetslektor och överläkare i anestesi och intensivvård
Biträdande prefekt för grundutbildning vid institutionen för diagnostik och intervention
Programrådet för läkarprogrammet

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för diagnostik och intervention Roll: Biträdande prefekt
Plats
Sundsvalls sjukhus, Anestesi och Intensivvård Postadress: Anestesi och Intensivvård, Sundsvalls Sjukhus, 851 86 Sundsvall
Journal of Perianesthesia Nursing
Bromfalk, Åsa; Hultin, Magnus; Walldén, Jakob; et al.
Pediatric Anaesthesia, Wiley 2023, Vol. 33, (11) : 962-972
Bromfalk, Åsa; Hultin, Magnus; Myrberg, Tomi; et al.
Journal of Perianesthesia Nursing, Elsevier 2023, Vol. 38, (3) : 454-460
Bromfalk, Åsa; Hultin, Magnus; Wallden, Jakob; et al.
British Journal of Anaesthesia, Elsevier 2023, Vol. 130, (6) : 655-665
Lurati Buse, Giovanna A.; Mauermann, Eckhard; Ionescu, Daniela; et al.
BMC Anesthesiology, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Stenberg, Ylva; Rhodin, Ylva; Lindberg, Anne; et al.
Pediatric Anaesthesia, John Wiley & Sons 2021, Vol. 31, (11) : 1225-1233
Bromfalk, Åsa; Myrberg, Tomi; Walldén, Jakob; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 65, (9) : 1229-1239
Johansson-Jänkänpää, Emma; Hultin, Magnus; Myrberg, Tomi; et al.
Anesthesia and Analgesia, International Anesthesia Research Society 2021, Vol. 132, (3) : 717-725
Stenberg, Ylva; Wallinder, Lina; Lindberg, Anne; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 64, (8) : 1048-1054
Enlund, Mats; Berglund, Anders; Ahlstrand, Rebecca; et al.
BMC Anesthesiology, BioMed Central 2020, Vol. 20
Moraitis, Antonio; Hultin, Magnus; Wallden, Jakob
The Lancet Respiratory Medicine, Vol. 7, (2) : 129-140
Kirmeier, Eva; Eriksson, Lars I; Lewald, Heidrun; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (8)
Samuelsson, Line; Tyden, Jonas; Herwald, Heiko; et al.
Intensive Care Medicine Experimental, SpringerOpen 2018, Vol. 6, (1)
Tydén, Jonas; Larsson, Niklas; Lehtipalo, Stefan; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 61, (5) : 471-479
Halliday, T. A.; Sundqvist, Jonas; Hultin, Magnus; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 61, (7) : 797-803
Tydén, Jonas; Herwald, H.; Hultin, Magnus; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 61, (7) : 858-858
Walldén, Jakob; Halliday, T. A.; Hultin, Magnus
European Journal of Anaesthesiology, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 33, (10) : 743-749
Wallden, Jakob; Flodin, Jesper; Hultin, Magnus
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Vol. 52, (5) : 708-15
Walldén, Jakob; Lindberg, G; Sandin, M; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Vol. 52, (7) : 969-76
Walldén, Jakob; Thörn, Sven-Egron; Lindberg, Greger; et al.
Journal of Anesthesia, Vol. 20, (4) : 261-7
Walldén, Jakob; Thörn, Sven-Egron; Lövqvist, Asa; et al.
Anesthesia and Analgesia, Vol. 99, (2) : 429-34, table of contents
Walldén, Jakob; Thörn, Sven-Egron; Wattwil, Magnus

Forskningsprojekt