"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

PedPreMed: En RCT som jämför tre lika premedicineringar vid barnnarkos

Forskningsprojekt Preoperativ ångest hos barn är förknippat med negativa påföljder under det perioperativa förloppet. Studien avser jämföra effekten av tre olika rogivande läkemedel givna till barn före operation.

Att bli sövd kan vara en omskakande upplevelse både för barnet och föräldrarna. Rogivande medicin före sövningen kan vara ett sätt att minska oron och ångesten hos barnet. Studien jämför tre olika läkemedel givna en timme före sövning med moderna narkosmedel. Finns det skillnader mellan läkemedlen vad gäller oro vid nålsättning och anestesiinduktion, hemodynamiska effekter under anestesi, oro och agitation vid uppvaknande, illamående och smärta på uppvakningsavdelning samt eventuella beteendeförändringar veckorna efter narkosen? Studien är randomiserad, kontrollerad och blindad.

Projektansvarig

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2019-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Preoperativ ångest hos barn är förknippat med många negativa påföljder. Förutom att anestesiinduktionen försvåras, leder stress och oro hos barnet ofta till svåra beteendeförändringar i det postoperativa förloppet. Icke-farmakologiska interventioner har enligt studier visat sig ha måttlig effekt för att minska ångest varav premedicinering därmed är etablerad som en viktig del av behandlingen till barn som skall genomgå kirurgi. Målet med premedicineringen är att lindra ångest och ge sedation utan cardiorespiratorisk påverkan och utan att förlänga barnets återhämtning från anestesin. Den idealiska premedicineringen till barn, vad gäller säkerhet och effektivitet, är fortfarande debatterad. Det finns idag kunskapsbrister med få studier som jämför effekten mellan olika etablerade och nya premedicineringar hos barn, och studier saknas helt där dessa undersöks i relation till total intravenös anestesi.

Syftet med studien är att jämföra effekten av midazolam, klonidin och dexmedetomidin givet till barn som rogivande läkemedel inför operation. Vid denna randomiserade, kontrollerade och blindade fas II studie kommer 300 barn, 2-6 år gamla, planerade för öron-näsa-hals-kirurgi på Sunderby sjukhus, att väljas ut och observeras från operationsdagen fram till två veckor postoperativt. Barnen randomiseras till en av tre grupper och erhåller en av premedicineringarna ingående i studien. Effekter av premedicineringen bedöms med avseende på preoperativ ångest- och sederingsnivå, intraoperativa hemodynamiska effekter samt postoperativ återhämtningprofil.

Nyckelord: Premedicinering, oro, midazolam, dexmedetomidin, clonidin, PedPreMed
Ämne: Anestesiologi, Anestesi, Omvårdnad
Läkemedelsverket Eu-nr 2015-003676-70, Dnr 5.1-2016-17854, beslutsdatum 2016-05-13
Etikprövning Dnr 2016-46-31M, beslutsdatum 2016-03-30, Umeå


Senast uppdaterad: 2019-11-26