"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jenny Lundqvist

Jenny Lundqvist

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C5, Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå
PLoS Neglected Tropical Diseases, PLoS, Public Library of Science 2009, Vol. 3, (9) : e522-
Larsson, Christer; Lundqvist, Jenny; van Rooijen, Nico; et al.
Umeå University medical dissertations, 1258
Lundqvist, Jenny
Microbial Pathogenesis, Elsevier 2008, Vol. 44, (3) : 262-264
Larsson, Christer; Lundqvist, Jenny; Bergström, Sven
Lundqvist, Jenny; Larsson, Christer; Nelson, Maria; et al.
Lundqvist, Jenny; Nelson, Maria; Plym-Forshell, Tachazi; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt