"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Leif Jönsson

Leif Jönsson Lab

Forskargrupp Forskningen omfattar bioraffinering av lignocellulosa, skogsindustriella processer, industriell bioteknik, samt enzymer som medverkar i nedbrytning av ved och andra former av lignocellulosa.

Forskningen omfattar grundläggande och tillämpade aspekter av konvertering av ved och andra cellulosabaserade material. Grundläggande aspekter inkluderar kemisk, enzymatisk och mikrobiell konvertering av lignocellulosa och speciellt ved. Tillämpade aspekter omfattar nya bioraffinaderiprocesser och produkter, samt hur konventionella skogsindustriella processer kan göras mer resurseffektiva. Den tillämpade forskningen omfattar även nya material, som bakteriell nanocellulosa och lignin-baserade bestrykningar.

Gruppen har laboratorier vid KBC Kemiskt-biologiskt centrum i Umeå och vid High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik. Verksamheten är en del av den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy och är kopplad till aktiviteter inom innovationsplattform bioraffinaderi med bland annat RISE Processum och MoRe Research, samt till aktiviteter inom ramen för Företagsforskarskolan för samverkan och innovation.

Finansiärer är Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Sida, Södras forskningsstiftelse och Vetenskapsrådet.

Forskningsledare

Leif Jönsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 11

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Sida, Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Nästan 72 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beviljat 71,7 miljoner till 20 forskare inom utbildnings-, natur- och teknikvetenskap.

Bio4Energy får nya föreståndare

Miljön leds av Umeåforskarna Leif Jönsson och Christoffer Boman samt Elisabeth Wetterlund, LTU.

Senast uppdaterad: 2022-02-15