"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Sperens

Jag är doktorand i engelsk litteratur. I mitt arbete intresserar jag mig för skildringar av genus och särskilt för skildringar av maskulinitet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
Y, Beteendevetarhuset, korridor BET.A.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är doktorand i engelsk litteratur vid Umeå universitet sedan 2018. Förutom att tillhöra humanistiska forskarskolan så tillhör jag även genusforskarskolan. I min forskning intresserar jag mig för skildringar av genus och särskilt för skildringar av maskulinitet. I min avhandling tittar jag på representationer av pojkar i engelsk barnbokslitteratur från 1900-talet. Framför allt på hur pojkar förutsätts vara och hur en pojke förväntas bete sig i de olika böckerna. De verk som ingår i projektet är Peter Pan, Narnia och Harry Potter.

Jag tog min masterexamen i engelsk litteratur vid Umeå universitet. Examensarbetet behandlade maskulinitet och manlig vänskap i The Good Soldier och Women in Love.