"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jérémy Monsimet

Jérémy Monsimet

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tidigare arbete har fokuserat på klimatförändringarnas inverkan på den nuvarande och framtida utbredningen av fjärilar och fiskespindlar i Frankrike och Fennoskandien. I min postdok strävar jag efter att öka kunskapen om myrornas inverkan på koldynamiken i det arktiska ekosystemet. Detta med hjälp av fältbaserade metoder, till exempel genom att ta prover på myror eller mäta flöden, och med hjälp av kartor från obemannade flygfarkoster. I mitt projekt kommer jag att använda SDM för att undersöka hur myror påverkar mark, vegetation och ekosystemets kolbalans i Arktis.