"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Terrester ekologi

Forskningen behandlar ekologiska processer i landekosystem, framför allt de nordliga barrskogarna och fjällen. Vi vill förstå hur klimat, topografi, kvävedeposition och markanvändning som skogsbruk och renbete påverkar dessa nordliga ekosystem. Viktiga frågor är hur spridningsförmåga och interaktioner med andra arter påverkar organismers reaktioner på ett ändrat klimat och ökat kvävenedfall. Forskningen om hur skogsbruk påverkar biologisk mångfald och ekosystemprocesser innefattar studier av mossor och epifytiska lavar, med ett speciellt fokus på betydelsen av läget i landskapet, olika skötselregimer och arters spridningsförmåga. Renbetesforskningen studerar både på sommarbete i fjällen och vinterbete i den boreala skogen. Vi studerar bland annat beteseffekter på vegetation och mark, interaktioner med andra markanvändare såsom skogsbruk, och effekter av klimatförändringar på hållbarheten av renskötseln.

Kontaktperson

Johan Olofsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 04

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Forskningsprojekt

David Wardle: ”Genom kunskap kan vi rädda ekosystemen”

Umeås nya professor forskar på hur ekosystem påverkas av miljöförändringar och hur man kan mildra effekterna.

Senast uppdaterad: 2024-02-26