"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Joakim Lidström

Jag är universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och undervisar i digital medieproduktion, webbutveckling, programmering och interaktionsdesign.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för informatik
Plats

Forskningsprojekt

1 juli 2018 till 31 december 2020

Jag är universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och har undervisat sedan höstterminen 2014. Min undervisning sker primärt på kurser inom ramen för kandidatprogrammet Digital medieproduktion, främst inom kombinerat tekniska och kreativa discipliner såsom videoredigering, visuella effekter, rörlig grafik, ljudproduktion, 3d-grafik, spel- och webbdesign under samtliga tre år av programmet. Jag har därtill undervisat en hel del på fristående distanskurser i webbutveckling, undervisat i programmering på Systemvetenskapliga programmet, handlett kandidatuppsatser och hållit i workshops i prototypskapande på Masterprogrammet för människa-datorinteraktion och sociala medier. Jag har med andra ord undervisat både på kandidat- och masternivå, samt hållit kurser för både nybörjare och mer avancerade studenter. En förteckning över de kurser/kursmoment jag har undervisat på följer nedan:

Digital medieproduktion, 180 hp (kandidatnivå)

 • Webbutveckling, 15 hp
 • Gestaltningsteknik, 15 hp
 • Digital ljudredigering, 7,5 hp
 • Digital videoredigering, 7,5 hp
 • Postproduktion, visuella effekter och rörlig grafik, 7,5 hp
 • Design i teori och praktik, 15 hp
 • Icke-linjärt och interaktivt berättande, 7,5 hp
 • Avancerad medieproduktion, 7,5 hp

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp (kandidatnivå)

 • Programmeringens grunder, 7,5 hp

Masterprogrammet för människa-datorinteraktion och sociala medier, 120 hp (masternivå)

 • Prototyper för interaktion/Prototyping Interaction, 15 hp (engelska)

Fristående kurser:

 • Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7,5 hp
 • Webbsystem och ramverk, 7,5 hp