"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital access till det samiska kulturarvets arkiv

Forskningsprojekt Forskningsprojektets huvudsyfte är att förbättra det samiska kulturarvets åtkomlighet med hjälpa av digital teknik.

Detta ska ske genom att återbörda vetskapen om det samiska kulturarvet, så att det kan användas av samiska folket och andra användare, samt förbättra det samiska kulturarvets åtkomlighet genom att utveckla nya tekniska applikationer. Inom projektet kartläggs de samiska dokumentsamlingar som finns i europeiska arkiv. Vidare syftar projektet till att skapa gemensamma etiska riktlinjer för att använda det samiska kulturarvet. Projektet är ett samarbete mellan Norge, Sverige och Finland och vidare information om projektet finns på https://digisamiarchives.com/

Projektansvarig

Mikael Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 15

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-07-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik
Senast uppdaterad: 2019-09-18