"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Jakobsson

Doktorand i medicin, verksam inom projektet COPD-HIIT som undersöker genomförbarhet samt akuta och kroniska effekter av högintensiv intervallträning hos personer med och utan KOL.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsmedicin. Jag är verksam inom projektet COPD-HIIT som undersöker genomförbarhet samt akuta och kroniska effekter av högintensiv intervallträning hos personer med och utan kronisk obstruktiv lungsjukdom. Fokus ligger på extrapulmonella manifestationer som muskel-, kardiovaskulär- och kognitiv funktion. 

Jag har tidigare jobbat inom olika forskningsprojekt vid avdelningen för idrottsmedicin, bland annat gällande detektion av bloddoping. Jag har viss undvervisning på Idrottsfysiologprogramet.

Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2023, Vol. 55 : 549-549
Jakobsson, Johan; De Brandt, Jana; Hedlund, Mattias; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 60, (Suppl. 66)
Jakobsson, Johan; De Brandt, Jana; Hedlund, Mattias; et al.
Sports Medicine - Open, Springer 2021, Vol. 7, (1)
Jakobsson, Johan; Julin, A. Lennart; Persson, Glenn; et al.
International Journal of Exercise Science, Western Kentucky University 2021, Vol. 14, (3) : 1052-1069
Jakobsson, Johan; Theos, Apostolos; Malm, Christer B.
International Journal of Exercise Science, Western Kentucky University 2021, Vol. 14, (3) : 1052-1069
Jakobsson, Johan; Theos, Apostolos; Malm, Christer B.
Frontiers in Sports and Active Living, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 2
Jakobsson, Johan; Malm, Christer; Furberg, Maria; et al.
International Journal of Exercise Science, Vol. 12, (2) : 57-68
Jakobsson, Johan; Malm, Christer
Sports, MDPI 2019, Vol. 7, (5)
Malm, Christer B.; Jakobsson, Johan; Isaksson, Andreas

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 1 augusti 2028