"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: André Nyberg

KOL-HIIT

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med KOL-HIIT är att bana väg för ny förståelse för utveckling och behandling av extrapulmonella manifestationer av KOL med fokus på hjärnhälsa, muskelkvalitet och hjärtfunktioner.

Med tanke på den betydande negativa inverkan av extrapulmonella manifestationer (dvs förändringar utanför lungorna) på klinisk och prognostiska utfall, inklusive dödlighet, har behovet av nya effektiva behandlingsmetoder även utanför lungorna lyfts fram som en brådskande utmaning vid hantering av KOL. Inom KOL-HIIT-projektet kommer vi att bestämma effekten och mekanismerna för ett nytt koncept för supramaximal högintensiv intervallträning (HIIT). Vi kommer att använda toppmoderna forskningsinfrastrukturer, samt kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att uppfylla våra forskningsmål.

Projektansvarig

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2028-08-01

Finansiering

Interna finansiärer
Strategiska Forskningsområdet – Vård (SFO-V)
Medicinska Fakulteten, Umeå universitet

Externa finansiärer    
Vetenskapsrådet
Hjärtlungfonden
European Research Council
Hjärtlungföreningen

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Institutionen för strålningsvetenskaper

Projektbeskrivning

BAKGRUND

KOL är en av de dödligaste samhällssjukdomarna och idag har ca 384 miljoner människor KOL. Även om KOL främst är en lungsjukdom, är extrapulmonella manifestationer (dvs förändringar utanför lungorna) som nedsatt funktion i hjärna-, muskel- och hjärta, oberoende av graden av luftvägsobstruktion, nära kopplade till minskad livskvalitet, minskad daglig fysisk aktivitet, ökad vårdanvändning, ökad träningsintolerans, ökade symtom och ökad dödlighet. Därför finns det ett akut behov av nya effektiva behandlingsmetoder även utanför lungorna bland personer med KOL.

 

SYFTE

Syftet inom KOL-HIIT projektet är att:

● RO1) Bestämma genomförbarheten och akuta effekter av supramaximal HIIT, inklusive, men inte begränsat till, träningsintensitet, kardiorespiratoriska svar och symtom.

● RO2) Bestämma effekterna och mekanismerna för supramaximal HIIT på viktiga kliniska utfall, inklusive lårmuskel-, hjärn-, kardiovaskulär- och psykologisk funktion samt hälsa.

● RO3) Bestämma hur träning och inflammation påverkar neurodegeneration.

● RO4) Utveckla en ny modell för att bestämma signalvägar som svar på supramaximal HIIT och kontinuerliga belastning i normoxi och hypoxi.

 

METODER

Vi kommer att arbeta med en internationell forskningsallians för att genomföra randomiserade kontrollerade tvärsnitts- och interventionsstudier och experimentella studier för att bestämma effekten och mekanismerna för supramaximal HIIT. Den supramaximala HIIT-interventionen bygger på arbete som utförts i Umeå-HIT-studien, även om träningsupplägget vidareutvecklats och anpassats till patienter med KOL. Vi kommer att använda avancerade mättekniker för muskel-, hjärna- och hjärta, muskelbiopsianalyser, in vivo & in vitro-strategier och kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att uppfylla våra forskningsmål.

● RO1: Tvärsnitts-RCT på 16 KOL och 16 friska matchade individer.

● RO2: Internationell multicenter RCT med 3-månaders uppföljning på 70 KOL och 70 friska matchade individer.

● RO3: Internationell multicenter RCT med 24-månadersuppföljning på 138 personer med KOL.

● RO4: Experimentella studier

 

FÖRVÄNTADE RESULTAT & BETYDELSE

Om vi uppnår syftet med projektet är de förväntade resultaten av KOL-HIIT

● En ny behandlingsmetod som effektivt och säkert kan övervinna de hinder som är förknippade med traditionell kontinuerlig träning för att optimera träningsintensiteter och för första gången möjliggöra flera extrapulmonella förändringar med en och samma behandlingsmodalitet.

● Nya bevis på effekten av träning vid olika intensiteter för att minska åldersrelaterad neurodegeneration och i vilken utsträckning inflammation påverkar neurodegeneration och behandlingssvar över tid.

● En valid in vitro-modell och nya bevis på signalvägar till olika belastningsregimer i normoxi och hypoxi - fynd som kan användas för att utforma nya träningsmetoder och identifiera nya mål för framtida behandling. Sammanfattningsvis är målet med KOL-HIIT att förbättra.

Sammanfattningsvis är målet med KOL-HIIT att förbättra behandlingen av extrapulmonella manifestationer av sjukdomen - i slutändan förbättra prognosen, öka livskvaliteten och minska sjukvårdskostnaderna för en av de allra vanligaste och allvarligaste kroniska sjukdomarna.

Senast uppdaterad: 2024-03-11