"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Gardeström

Jag erbjuder stöd och verktyg till utbildning och forskning för att underlätta samverkan med det omgivande samhället och stödjer forskare i frågor som rör forskningsfinansiering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektsamordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan Enhet: Samverkan, Forskningsstöd
Plats
Universitetsledningshuset, plan 5, Universitetstorget 4/Petrus Laestadius väg Umeå universitet, 901 87 Umeå

I mina arbetsuppgifter ingår att koordinera ett strategiskt partnerskap med Skellefteå kommun, att arrangera AIMday- en mötesplats mellan forskare och externa organisationer och ge stöd till forskare genom att informera om finansieringsmöjligheter och stötta under ansökningsskrivandet. Jag arbetar även med olika frågor som rör hållbarhet och Agenda 2030 och representerar UmU i det globala nätverket Sustainable Development Solution Network (SDSN). Jag ingår även i styrgruppen för Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) som representant för Enheten för forskningsstöd och samverkan. I den rollen ansvarar jag för att enheten erbjuder UTRI-nätverket forsknings- och samverkansstöd, bl.a. genom stöd till individer och grupper under olika delar av ansökningsarbetet- från idé till färdig ansökan.  

Ecosystems (New York. Print), Vol. 20, (1) : 144-162
Nilsson, Christer; Sarneel, Judith M.; Palm, Daniel; et al.
Freshwater Biology, Vol. 61, (12) : 2171-2184
Gardeström, Johanna; Ermold, Matti; Goedkoop, Willem; et al.
Ecohydrology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 8, (5) : 753-764
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Gardeström, Johanna; et al.
Ecology & Society, Resilience Alliance Publications 2013, Vol. 18, (3) : Article Number: UNSP 8-
Gardeström, Johanna; Holmqvist, Daniel; Polvi, Lina E.; et al.