"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Publicerad: 2018-12-04

AIMday bygger broar mellan akademi och samhälle

REPORTAGE AIMday är en dag när privata, offentliga och ideella verksamheter själva får sätta agendan genom att på förhand ställa frågor som de vill diskutera med universitetets forskare. Även om det inte alltid finns några glasklara svar är mötet ofta givande för såväl frågeställarna som forskarna.

"Hur kan en kommun påverka invånarnas konsumtionsbeteenden, med hänsyn till dess klimatpåverkan?". Så löd en av frågorna under senaste AIMday vid Umeå universitet. Den här dagen får frågeställare från näringsliv och organisationer bolla sina egna utmaningar med universitetets forskare under en timme långa mini-workshops.

– Att komma fram till en färdig lösning på en timme är självklart svårt, men det viktiga är att vi erbjuder en arena där deltagarna kan knyta kontakter och få nya insikter till sitt arbete, säger Johanna Gardeström, en av arrangörerna. 

På jakt efter nya perspektiv

Det enda som är givet är temat. I övrigt dryftas såväl stort som smått. Carina Lindberg, frågeställare från Umeå kommun, är till exempel nyfiken på det europeiska nätverket Intercultural Cities. Hon undrar vad en stad som Umeå skulle kunna vinna på att bredda sin syn på integrationsarbetet, från ett multikulturellt till ett interkulturellt synsätt.

– Även om forskarna inte var experter på precis den fråga som vi söker svar på, så gav våra diskussioner nya infallsvinklar – särskilt ur ett urfolksperspektiv. Moderatorn kunde också förmedla kontakter för att utföra en forskningsöversikt, vilket vi tror skulle vara en användbar fortsättning. Så på det hela taget var AIMday givande för oss, säger hon efter sessionen.

Grogrund för fortsatt samarbete

En annan av dagens deltagare är Olov Forsgren som äger Co-Constructive University AB (CIRN). Frågan han söker svar på lyder: "Hur kan forskningen bidra med perspektivmedveten eller intressentmedveten kunskap för digitalisering i företag och organisationer?". 

– När vi jobbar med digitaliseringsprojekt så blir det i princip alltid så att olika lösningar får olika konsekvenser för olika människor. Exempelvis kan en digital lösning inom hälso- och sjukvård innebära en förbättring för somliga patientgrupper och försämringar för andra. Min verksamhet är i stort behov av att få en vetenskaplig grund i det här perspektivtänkandet och jag har själv en vetenskaplig karriär bakom mig, så det känns naturligt att vända sig till ett universitet i frågan.

Efter AIMday vill Olov gärna gå vidare genom att söka det mikrobidrag på 50 000 kronor som erbjuds för fortsatt samarbete. Diskussionspartnern och tidigare forskarkollegan Jonny Holmström, professor i informatik, är positiv. Han ser AIMday som en utmärkt chans att bygga broar mellan akademin och exempelvis näringslivet.

– Som forskare söker vi ofta vår forskaridentitet och funderar kring hur just jag och min forskning eller kunskap kan bidra till samhällsnyttan. AIMday är ett bra sätt att göra det tydligt, säger han.

Samtal som leder vidare

Sveriges kommuner och landsting (SKL) satsar tillsammans med regeringen på att försöka förebygga hot och hat som bottnar i kön och/eller etnicitet. För att få stöd i arbetet har Anna-Lena Pogulis och Magnus Jacobson dagen till ära kommit upp från Stockholm. Duon förklarar att SKL har samarbetat med forskare förut, men att just det här konceptet var nytt.

– Vi har med varierande framgång bjudit in forskare till workshops hos oss på SKL i Stockholm, men det är första gången vi är med på AIMday och åker ut till forskarna själva på det här sättet. Det är ett häftigt forum, säger de efter sin session.

Som samtalspartner från Umeå universitet hade de statsvetarna Jessika Wide och Anders Lidström. Resultatet av samtalet blir sannolikt en litteraturöversikt, där SKL hoppas hitta konkreta strategier för att kunna förebygga de hot som utövas mot våra förtroendevalda politiker. Något som behövs om människor (framför allt unga kvinnor och utlandsfödda) ska vilja och kunna fortsätta verka i sina demokratiska uppdrag.

Kort om AIMday

Hösten 2018 slog AIMday rekord med omkring 80 deltagare och 22 frågor. Temat var demokrati.

Om frågeställare och forskare vill fortsätta samarbetet efter AIMday kan de söka upp till 50 000 kronor i mikrobidrag. Till exempel för att ordna gemensamma evenemang eller kunna investera tid i att söka större medel för mer långsiktig samverkan. 


Text:
Anna Lawrence, Lena Holmberg
Foto: Mattias Pettersson