"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-12

Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun blir strategiska partners

NYHET Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och Per Nyhlén, ordförande för kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun, har skrivit under ett strategiskt partnerskapsavtal. Målet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling, tillföra varandra kompetens och höja kvaliteten i bägge organisationernas verksamheter.


Avtalet undertecknades i samband med kommunkoncernens ledarskapsdag i Örnsköldsvik den 8 april. Genom det strategiska partnerskapet vill kommunen dels öka den akademiska närvaron i Örnsköldsvik och dels möta de kommunala förvaltningarnas och bolagens behov av forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning.
 
Samtidigt får Umeå universitet tillgång till ett brett spektrum av verksamheter som erbjuder samverkan kring finansiering, forskning och utbildning inom olika ämnesområden.

– Jag ser det här som ett naturligt steg för att knyta närmare band med Örnsköldsviks kommunkoncern och egentligen hela kommunen, inklusive näringslivet. Vi vill vara med och stötta och utveckla hela den norra regionen på bästa sätt, utifrån våra verksamheters respektive förutsättningar och styrkor, sade rektor Hans Adolfsson.

Tre särskilda fokusområden

I inledningsskedet kommer framför allt hållbar tillväxt, kommunal hälso- och sjukvård, samt bioekonomi att vara särskilt prioriterade frågor.

– Bioekonomi är ett högaktuellt utvecklingsområde som idag ses som lösningen på många samhällsutmaningar, till exempel klimatförändringar och beroendet av fossila råvaror. Här ligger Örnsköldsvik i framkant av utvecklingen, även i ett globalt perspektiv, förklarade Hans Adolfsson.
 
Forskare vid Umeå universitet har sedan länge haft djupgående samarbeten inom området, bland annat med Rise Processum. Genom det strategiska partnerskapet med Örnsköldsviks kommun hoppas man både stärka dessa och öppna dörren för nya samarbeten.
 
– Just hållbarhetsfrågan, där vi alla behöver hjälpas åt och jobba tillsammans, kommer kanske att vara en av de mest centrala framöver, liksom omställningen till den snabba tekniska utveckling som vi lever med just nu, fortsatte Hans Adolfsson.

Öppnar för mer samverkan

Flera olika former och aktiviteter för samverkan kan bli aktuella inom ramen för partnerskapet. Till exempel examensarbeten, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt, ansökningar, seminarier och workshops. Det ger även goda förutsättningar för gemensamma doktorander via exempelvis Företagsforskarskolan för samverkan och innovation.

 

Fyra strategiska partnerskap

Umeå universitet har idag totalt fyra strategiska partnerskap. De tre övriga är med Volvo lastvagnar, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Läs mer om partnerskapen