Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Johanna Jers

Johanna Jers

Doktorand (tjänstledig) vid Juridiska institutionen

johanna.jers@umu.se

090-786 70 92

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand i rättsvetenskap i samarbete med Genusforskarskolan, UCGS, Umeå universitet

Magisterexamen i globala politiska studier med huvudområde mänskliga rättigheter, 2011

 • Presentation

  Mitt avhandlingsarbete handlar om könsrepresentation i bolagsstyrelser. Norden är en förebild när det gäller jämställdhet men ändå skiljer länderna (i denna studie ligger fokus framför allt på Sverige och Norge) sig väldigt mycket åt. Orsak och verkan och vilken roll spelar lagstiftningen i fråga representation?

  I min forskning granskar jag hur Sverige och Norge hanterar frågan om könsrepresentation i bolagsstyrelser i förhållande till de internationella regelverk som finns och som staterna måste förhålla sig till i och med ratificering. Än så länge har (aktie-)bolagen i Sverige självbestämmanderätt kring vem som ska sitta i en styrelse medan Norge har valt att lagstifta kring just könsrepresentationen.

  Enligt exempelvis ECHR, CEDAW och uttalade mål från FN, ska kvinnor och män ha samma möjlighet att bli valda till ledande positioner. Mänskliga rättigheter utgör således ett ramverk för min studie och ger också en måttstock på hur ett mer öppet klimat för både kvinnor och män i ledande positioner kan (och bör) skapas.

  Syftet med avhandlingen är att påvisa hur stater och bolag kan arbeta/arbetar för att de formella jämställdhetsidealen ska bli verklighet. Jag ämnar nå syftet genom att kritiskt granska de rättsliga verktyg som finns tillgängliga samt studera hur de idag används i praktiken. Genom att använda termen rättsliga verktyg skapar jag ett förenklat uttryck för såväl rättssystemet som de principer och tolkningsmetoder som behövs för att förstå detta. Rätten är i en sådan utgångspunkt beroende av sin kontext för att kunna förstås. Detta betyder att de verktyg som finns, inte per automatik, leder till en mer jämställd eller jämlik tillvaro utan att de kan medföra negativa konsekvenser om man (användaren) inte förstår hur:et och varför:et.

   

  Här har jag talat och skrivit min forskning i populärvetenskapliga sammanhang:

  http://www.kvinnohistoriskt.se/4.65c1214d14f38ac15531534e.html

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6835162

  Fäll ihop