"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna von Knorring

Jag är doktorand inom professionell utveckling i ett samarbete med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Jag forskar om empati och bemötande i patient-läkarrelationen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
KA11, Plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är doktorand och ST-läkare i onkologi. Jag forskar inom och om professionell utveckling med fokus på empati i patient-läkarrelationen.

Det finns studier som visar på en risk för att empati kan minska dels under utbildningen, dels under arbetet som läkare. I min forskning vill jag belysa vilka processer och faktorer som påverkar empati, samt hur empati kan bibehållas och utvecklas i läkarblivandet. Resultaten förväntas leda till kunskap om hur undervisning kan ge ökade förutsättningar för bibehållandet och utvecklandet av empati under läkarblivandets alla faser. Det leder till förbättrad kvalitet för såväl utbildningen som hälso- och sjukvården.

Jag undervisar och handleder också studenter på läkarprogrammet inom professionell utveckling, bemötande och empati. 

BMC Medical Education, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Berglund, Leif; von Knorring, Johanna; McGrath, Aleksandra M
PLOS ONE, Public Library of Science 2022, Vol. 17, (12)
von Knorring, Johanna; Lehti, Arja; Martin, Fahlström; et al.
BMC Medical Education, BioMed Central 2019, Vol. 19
von Knorring, Johanna; Semb, Olof; Martin, Fahlström; et al.

Forskningsprojekt