"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Empati i relationen mellan patienter och läkare

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Projektet handlar om att studera empati inom patient-läkarrelationen. Fokus ligger på eventuella förändringar och strategier för att bibehålla empati hos läkare.

Doktorand

Johanna von Knorring
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-06-24 2025-05-01

Finansiering

Samfinansiering med medel från Företagsforskarskolan och forsknings-ALF-medel från Region Västerbotten.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Det övergripandet syftet med Johanna von Knorrings doktorandprojekt är att försöka synliggöra hur en läkares självupplevda empati förändras från grundutbildningen till arbetet som senior kollega.

Studier som gjorts tidigare visar på en risk för att empati kan minska dels under utbildningen, dels under arbetet som läkare. Projektet avser utforska vilka processer och faktorer som påverkar, samt hur empati kan bibehållas och utvecklas i läkarblivandet. Projektet avser också studera patienters erfarenheter av empati i patient-läkarrelationen, något som vi anser är viktigt för att öka förståelsen för forskningsfrågan.

Alla delprojekt använder sig av kvalitativa metoder för att belysa läkare och patienters erfarenheter av empati. Inom ramen för projektet genomför Johanna von Knorring intervjustudier med läkarstudenter, läkare i olika stadier av sin karriär, samt patienter.

Genom en kombination av olika målgrupper och intervjumetoder bidrar projektet till en mer mångfacetterad bild av empati i patient-läkarrelationen och faktorer som påverkar empati i läkarblivandet respektive yrkeslivet.

Resultaten förväntas också leda till kunskap om hur undervisning kan ge ökade förutsättningar för bibehållandet och utvecklandet av empati under läkarblivandets alla faser. Det leder till förbättrad kvalitet för såväl utbildningen som hälso- och sjukvården.

Huvudhandledare

Martin Fahlström
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 21

Handledare

Arja Lehti
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 40
Olof Semb
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 64 93
Senast uppdaterad: 2023-09-12