Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Jonna Wilen

Jonna Wilen

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Radiofysik Roll: Studierektor
Plats
10C, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för fysik
Plats
10C, Norrlands universitetssjukhus, 10C, Norrlands universitetssjukhus, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
European Radiology, Springer 2020, Vol. 30, (4) : 1918-1926
Hansson, Boel; Olsrud, Johan; Wilén, Jonna; et al.
2020
Bioelectromagnetics, WILEY 2020, Vol. 41, (3) : 247-257
Wilén, Jonna; Olsrud, Johan; Frankel, Jennifer; et al.
2019
Bioelectromagnetics, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 40, (1) : 3-15
Frankel, Jennifer; Hansson Mild, Kjell; Olsrud, Johan; et al.
2019
Bioelectromagnetics, John Wiley & Sons 2019, Vol. 40, (4) : 234-249
Hansson, Boel; Höglund, Peter; Markenroth Bloch, Karin; et al.
2019
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (7)
Hansson Mild, Kjell; Lundström, Ronnie; Wilén, Jonna
2018
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 6
Frankel, Jennifer; Wilén, Jonna; Hansson Mild, Kjell
2018
SSM, 2017:37
Wilén, Jonna; Hansson Mild, Kjell; Lundström, Ronnie
2017
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 23, (1) : 143-145
Mild, Kjell Hansson; Friberg, Stefan; Frankel, Jennifer; et al.
2015
Bioelectromagnetics, Vol. 36, (2) : 162-168
Sundström, Henrik; Hansson Mild, Kjell; Wilen, Jonna
2013
Bioelectromagnetics, Malden, MA: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 34, (1) : 81-84
Hansson Mild, Kjell; Hand, Jeff; Hietanen, Maila; et al.
2012
Journal of medical systems, Vol. 36, (3) : 1779-1780
de Vocht, Frank; Wilén, Jonna; Hansson Mild, Kjell; et al.
2011
European Journal of Radiology, Vol. 80, (2) : 510-513
Wilén, Jonna; de Vocht, Frank
2010
Bioelectromagnetics, Wiley 2010, Vol. 31, (7) : 513-518
Wilén, Jonna
2010
Bioelectromagnetics, Vol. 31, (1) : 85-87
Wilén, Jonna; Hauksson, Jón; Hansson Mild, Kjell
2009
Advances in electromagnetic fields in living systems: Vol 5, Health effects of cell phone radiation, Heidelberg: Springer-Verlag New York 2009 : 199-219
Hansson Mild, Kjell; Wilén, Jonna
2009
Cell biology international, Vol. 33 : 755-757
Hansson Mild, Kjell; Wilén, Jonna; Mattsson, Mats-Olof; et al.
2009
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 3
Sandström, Monica; Johansson, Amanda; Wilén, Jonna; et al.
2008
Bioelectromagnetics, Vol. 29, (5) : 353-362
Johansson, Amanda; Forsgren, Sture; Stenberg, Berndt; et al.
2007
Health Phys, Vol. 93, (4) : 279-287
Straume, Aksel; Johnsson, Anders; Oftedal, Gunnhild; et al.
2007
Bioelectromagnetics, Vol. 28, (1) : 76-79
Wilén, Jonna; Wiklund, Urban; Hörnsten, Rolf; et al.
2006
Bioelectromagnetics, Vol. 27, (3) : 204-214
Wilén, Jonna; Johansson, Amanda; Kalezic, Nebojsa; et al.
2004
Bioelectromagnetics, New York: Alan R. Liss, Inc. 2004, Vol. 25, (1) : 5-15
Wilén, Jonna; Hörnsten, Rolf; Sandström, Monica; et al.
2003
Bioelectromagnetics, New York: 2003, Vol. 24, (3) : 152-159
Wilén, Jonna; Sandström, Monica; Hansson Mild, Kjell
2002
Umeå University medical dissertations, 808
Wilén, Jonna