"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Julia Hallin

Doktorand inom arbetsterapi

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min huvudsakliga anställning är som doktorand inom arbetsterapi vid Institutionen samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet men jag undervisar också studenter en viss del av anställningen.  

I forskningsprojektet som pågår nu, där jag arbetar med min avhandling, arbetar vi med motor-kognitiv träning i fallförebyggande syfte för äldre där vi skapar träningsprogram och utreder om kombinerad motor-kognitivträning kan ha ytterligare effekt jämfört med enbart fysisk träning. Vi undersöker också hur träningen kan implementeras och hur göra motor-kognitiv träning meningsfull och användbar för äldre samt vilka effekter träningen har på utförandet av daglig aktivitet.  

I forskningsgruppen, som består av mina handledare och andra medförfattare, är vi ett flertal olika professioner: arbetsterapeuter, fysioterapeuter och docent i medicinsk psykologi.  

Klinisk erfarenhet mestadels inom medicinsk sjukvårdsavdelning med främst fokus på lungrehabilitering inom sluten- och öppenvård, Norrlands universitetssjukhus samt kommunal hälso- och sjukvård, Skövde kommun.