"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Neutel

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.134 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå
Brill encyclopedia of early Christianity online
Hunter, David G.; van Geest, Paul J.J.; Lietaert Peerbolte, Bert Jan; et al.
The nordic Bible: bible reception in contemporary nordic societies, Walter de Gruyter 2023 : 163-178
Kartzow, Marianne Bjelland; Neutel, Karin
Protestantism and protestantization, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2023 : 51-66
Neutel, Karin
Circumcision and Jewish identity: case studies on ancient texts and their reception, Piscataway, NJ: Gorgias Press 2023 : 63-92
Neutel, Karin
Judaism in Context, 33
Teugels, Lieve; Neutel, Karin
Circumcision and Jewish identity: case studies on ancient texts and their reception, Piscataway, NJ: Gorgias Press 2023 : 1-5
Teugels, Lieve; Neutel, Karin
Svensk Exegetisk Årsbok, Svenska exegetiska sällskapet 2022, Vol. 87 : 85-105
Neutel, Karin
Negotiating identities: conflict, conversion, and consolidation in early Judaism and Christianity (200 BCE–600 CE), Lanham: Lexington Books 2022 : 197-216
Neutel, Karin
The complexity of conversion: intersectional perspectives on religious change in antiquity and beyond, Sheffield: Equinox Publishing 2021 : 21-39 
Neutel, Karin
Schrift, Vol. 53, (301)
Neutel, Karin
Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting, Hebrew University; University of Oslo; DePaul University 2021, (8) : 53-74
Neutel, Karin B.
Journal for the Study of the New Testament, Sage Publications 2021, Vol. 44, (1) : 31-55
Neutel, Karin B.; Smit, Peter-Ben
Schrift, Utrecht: Gooi en Sticht 2020, Vol. 52, (3) : 33-38
Neutel, Karin
Schrift, Utrecht: Gooi en Sticht 2020, Vol. 52, (1) : 47-52
Neutel, Karin
Biblical Interpretation, Leiden: Brill Academic Publishers 2020, Vol. 29, (3) : 358-380
Neutel, Karin B.; Bjelland Kartzow, Marianne
Schrift, Vol. 51, (295) : 60-61
Neutel, Karin
New Testament Studies, Cambridge University Press 2019, Vol. 65, (4) : 477-495
Neutel, Karin B.
Religion and Society, Vol. 9, (1) : 185-186
Knibbe, Kim; Bartelink, Brenda; Wiering, Jelle; et al.
NTT Journal for Theology and the Study of Religion, Vol. 71, (4) : 372-373
Neutel, Karin
Neotestamentica, Pretoria: NTSSA 2016, Vol. 50 : 373-396
Neutel, Karin B.
NTT Journal for Theology and the Study of Religion, Amsterdam University Press 2014, Vol. 68, (4) : 308-321
Neutel, Karin
Biblical masculinities foregrounded, Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2014 : 228-244
Neutel, Karin B.; Anderson, Matthew R.
Slaves and religions in Graeco-Roman antiquity and modern Brazil, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012 : 133-148
Neutel, Karin