"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Achala Nilsson

Doktorand i  pedagogik- anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusvetenskap (UCGS)

 

https://orcid.org/0009-0006-9226-0716

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag anställdes som doktorand vid pedagogiska institutionen i september 2021. Fram tills dess hade jag arbetat som gymnasielärare i cirka 10 år och jag undervisade då i svenska och svenska som andraspråk.

I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för elever som har erfarenhet av flykt och/ eller migration och som läser på någon av gymnasieskolans program. Ett särskilt intresse riktas mot hur eleverna upplever och erfar mötet med gymnasieskolans explicita och implicita normer och värden.

Förutom att arbeta med mitt avhandlingsprojekt undervisar jag, och då främst på lärarutbildningen i olika kurser för blivande ämneslärare.

Jag är  anknuten som doktorand till Genusforskarskolan vid Umeå universitet (https://www.umu.se/en/umea-centre-for-gender-studies/graduate-school-of-gender-studies/) och jag ingår även i pedagogiska intuitionens verksamhetsområde Genus och pedagogiska processer i samhället (https://www.umu.se/forskning/grupper/genus-och-pedagogiska-processer-i-samhallet/).