"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katharina Tjernström

Jag har en anställning som doktorand (80 %) inom sexuell och reproduktiv hälsa och som universitetsadjunkt (20 %) vid Institutionen för omvårdnad, Campus Örnsköldsvik. 

 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik
Anknytning
Doktorand vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik

Mitt namn är Katharina Tjernström och jag har en anställning som doktorand (80 %) inom sexuell och reproduktiv hälsa samt som universitetsadjunkt (20 %) vid Institutionen för omvårdnad, Campus Örnsköldsvik. 

Sedan våren 2020 är jag doktorand inom ett forskningsprojekt om kvarstående besvär efter förlossningsbristningar grad 3 och 4. 

Jag tog min sjuksköterskeexamen vid Umeå universitet år 2008 och min barnmorskeexamen vid Högskolan Dalarna år 2012. Min kliniska bakgrund är leg. sjuksköterska inom medicin- och psykiatriområdet samt leg. barnmorska med klinisk erfarenhet från förlossningsvård samt gynekologisk slutenvård. 

Min undervisning sker övervägande inom grundutbildningen inom sjuksköterskeprogrammet och på avancerad nivå inom barnmorskeprogrammet, bland annat om suturering av förlossningsbristningar och simulering i neonatal HLR. 

BMC Women's Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Tjernström, Katharina; Lindberg, Inger; Wiklund, Maria; et al.

Forskningsprojekt

Jag undervisar övervägande inom grundutbildningen inom sjuksköterskeprogrammet och på avancerad nivå inom barnmorskeprogrammet. 

Jag har erfarenhet av undervisning och praktiska examinationer på kliniskt träningscentrum gällande olika färdigheter inom sjuksköterskans och barnmorskans kompetensområde, så som centrala infarter, injektioner, hjärt- och lungräddning eller suturering av förlossningsbristningar. Dessutom håller jag föreläsningar och seminarier inom omvårdnad samt sexuell och reproduktiv hälsa.