Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Krister Lindwall

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad Roll: IT-ansvarig
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Sixth Research Seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education (MADIF 6)
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
Umeå: Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), Umeå universitet 2008
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2008, (3-4) : 13-33
Bergström, Peter; Lindwall, Krister

Forskningsprojekt

1 januari 2007 till 31 december 2007