"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Krister Lindwall

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad Roll: IT-ansvarig
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Sixth Research Seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education (MADIF 6)
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
Umeå: Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), Umeå universitet 2008
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2008, (3-4) : 13-33
Bergström, Peter; Lindwall, Krister

Forskningsprojekt

1 januari 2007 till 31 december 2007