Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Krister Lindwall

Krister Lindwall

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad Roll: IT-ansvarig
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
2012
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
2009
Sixth Research Seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education (MADIF 6)
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
2008
Umeå: Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), Umeå universitet 2008
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
2008
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2008, (3-4) : 13-33
Bergström, Peter; Lindwall, Krister

Forskningsprojekt

1 januari 2007 till 31 december 2007