"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Kunert

Forskningsintressen: Internet of Things (IoT), trådlös tillförlitlig och energieffektiv datakommunikation, autonoma fordon, distribuerad artificiell intelligens (AI) och intelligenta miljöer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.B.437 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskningsexpertis ligger inom protokolldesign och protokollanalys for datakommunikation, för att öka predikterbarhet och uppfylla tillförlitlighetskrav för tillämpningar på inbyggda nätverkssystem, som t.ex. industriella nätverk, trådlösa sensornätverk, fordonsnät (inom och mellan fordon), taktiska nätverk och intelligenta miljöer.

För en komplett publikationslista se: Google scholar

Technologies, MDPI 2021, Vol. 9, (4)
Sámano-Robles, Ramiro; Nordström, Tomas; Kunert, Kristina; et al.
Interaction and Media Technology Report Series, 1/2020
Söderström, Ulrik; Freidovich, Leonid B.; Nordström, Tomas; et al.
2019 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), IEEE 2019 : 1764-1767
Nordström, Tomas; Kunert, Kristina

VT2021

Deep Learning metoder och tillämpningar, distans, 7,5 hp (kursansvar)

Examensarbete civilingenjör Interaktion & Design, 30 hp (handledning)

Examensarbete högskoleingenjör elektronik och datorteknik, 15 hp (handledning)

HT2020

Deep Learning metoder och tillämpningar, distans, 7,5 hp (kursansvar)

Examensarbete civilingenjör Interaktion & Design, 30 hp (handledning)

VT2020

Deep Learning metoder och tillämpningar, distans, 7,5 hp (kursansvar)

Digital elektronik, 15 hp (kursansvar)

Examensarbete högskoleingenjör elektronik och datorteknik, 15 hp (handledning)

HT 2019

Datakommunikation, distans, 7,5 hp

Datakommunikation, distans, 7,5 hp (elkraftprogrammet)

Deep Learning - metoder och tillämpningar, distans 7,5 hp

Studentkonferens i elektronik och mekatronik, 7,5 hp