"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Persson

Universitetslektor i svenska. Studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik Roll: Studierektor
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor i svenska och har en lång och bred erfarenhet av undervisning och handledning. För närvarande är jag studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskningsmässigt har jag främst ägnat mig åt korpusbaserad textforskning med inriktning på språklig variation, dialogicitet och metaforer.

Uppdrag

Jag är studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ansvarar för institutionens undervisningsbemanning, är medlem av institutionens ledningsgrupp och deltar även i övrigt arbete med verksamhetsplanering. Jag är Umeå universitets ledamot i styrgruppen för Nationella språkbanken och Humanistisk fakultets ledamot i styrelsen för Folkuniversitetet, region norr.

Forskning

Skriftbruk i historisk tid Jag har undersökt skriftbruk under 1700-talet och 1800-talet med inriktning på privat brevväxling genom material ur den Eurén-Snellmanska samlingen vid Uppsala universitetsbibliotek och med inriktning på självbiografiskt skrivande genom umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Jag var arbetande medlem i projektgruppen vid utgivningen av självbiografin och ägnade mig då främst åt normeringen av den omfattande dialogen i texten.

Konceptualisering av naturen I ett projekt om språket som resurs i barns meningsskapande om naturen undersöker jag rekontextualisering av abstrakta begrepp om naturens cykliska processer i sakprosa om natur och miljö för barn. För tillfället arbetar jag med en undersökning om skog som källdomän för att beskriva artefakter, människor och sinnestillstånd genom ett material som jag har hämtat ur Nationella Språkbankens korpus Korp. Jag deltar i forskarnätverket CogLing UmU.

Undervisningserfarenhet

Jag har många års erfarenhet av undervisning på fristående kurser och inom lärarutbildningen, främst inom områdena textanalys och stilistik, grammatikens olika delar och semantik. Jag har också stor erfarenhet av att undervisa i språkhistoria och sociolingvistikens olika delar. Jag har varit huvudhandledare för många uppsatser på avancerad nivå. Jag har också varit biträdande handledare till en doktorand.

Skrivundervisningens praktiker, Lund: Gleerups Utbildning AB 2023 : 107-120
Ström, Peter; Persson, Kristina
Språklig mångfald: rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020: [Linguistic diversity: papers from the ASLA symposiumin Gothenburg, 23–24 April, 2020], Göteborg: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA) 2022 : 155-171
Persson, Kristina
Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska institutionen vid Åbo Akademi 2020 : 242-253
Persson, Kristina
Historisk Tidskrift för Finland, Helsingfors: Historiska föreningen (Finland) 2020, Vol. 105, (2) : 176-208
Persson, Kristina; Stenberg, Göran
Studier i svensk språkhistoria, 15
Persson, Kristina; Stenberg, Göran
Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten, Uppsala 25-27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 219-229
Persson, Kristina
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 68
Persson, Kristina