"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lars E Ericson

Mitt intresseområde är det ömsesidiga samspelet mellan växter och deras naturliga fiender, parasitsvampar och insekter.

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 38 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är intresserad av växelverkan mellan växter och deras naturliga fiender (parasitsvampar och växtätare) och hur dessa påverkar populationsdynamik och samhällsstruktur. Jag har två huvudinriktningar (1) förändringar i tid och rum i landhöjningsskärgården och (2) effekter av globala miljöförändringar (t ex ändrad temperatur och kvävetillgång) i det boreala skogslandskapet.

Under senare år har jag alltmer börjat intressera mig för att försöka förstå vilka faktorer som ligger bakom den drastiskt ändrade artsammansättningen som ägt rum i Bottniska vikens skärgårdar.

Landhöjningsskärgården
Detta arbete bedrivs i Skeppsviks skärgård, en landhöjningsskärgård (85 cm/100 år) belägen vid Bottniska viken, 3 mil öster Umeå. Här finns ett 100-tal öar i varierande ålder från nybildade till sådana som är mer än 1000 år gamla. Det ger möjlighet att följa olika växters kolonisationsförlopp och vad som sedan händer om och när olika naturliga fiender så småningom etablerar sig. För vissa system ger öns ålder en bra uppfattning om hur länge värdväxt och fiende har samexisterat, medan för andra system är artsammansättning eller slumpmässiga faktorer avgörande. Arbetet går ut på att förstå hur olika naturliga fiender interagerar med sin värdväxt och om detta i sin tur leder till någon förändring i värdväxtens egenskaper som i sin tur återverkar på fienden. Under senare år har det blivit allt viktigare att ta hänsyn till hur ett ändrat klimat påverkar dessa samspel.
Arbetetet i Skeppsviks skärgård startade i början av 70-talet och har sedan 1990 varit inriktat på bi- och tritrofiska interaktioner. Vi kombinerar årliga inventeringar med olika fält-, växthus- och labförsök.
Exempel på två viktiga studiesystem
Älgört, Filipendula ulmaria – en rostsvamp Triphragmium ulmariae – och två bladbaggar Galerucella tenella och Altica engstroemi.
Starrarter, Carex spp. – deras sotsvampar Anthracoidea spp. – och deras vektor, en skalbagge Phalacrus substriatus.

Skogslandskapet
Flertalet boreala växtsamhällen är näringsbegränsade och domineras av olika bärproducerande risväxter (t ex blåbär, lingon, tranbär). Dessa hyser i sin tur ett stort antal parasitsvampar som spelar en stor roll för hur dessa samhällen är strukturerade. Jag är intresserad av att förstå hur växelverkan mellan värdväxt och parasitsvamp påverkas av pågående miljöförändringar och om detta i sin tur leder till bestående vegetationsförändringar liksom påverkan på bärproduktion.
Vi arbetar med långliggande fältexperiment utlagda i tre näringsfattiga ekosystem (blåbärsrik granskog, lingonrik tallskog, och fattigkärr) i Vindelntrakten, där vi manipulerar tillgången på kväve, temperatur och snöförhållanden. Eftersom dessa försök ligger i ett område med mycket låg bakgrundsbelastning av kväve har vi möjlighet att studera hur dessa ekosystem reagerar på låga kvävedoser och därigenom dokumentera tidiga responser – något som inte är möjligt i områden som under lång tid påverkats av hög kvävedeposition. Jag är särskilt intresserad av så kallade snöskyttesvampar, som har en aktiv tillväxtperiod under ett skyddande snötäcke.

Långtidsförändringar vid Bottniska viken
Mitt intresse för floran i Bottniska skärgårdar började i slutet av 60-talet. Förändringen som ägt rum sedan dess är genomgripande och jag har blivit alltmer intresserad av att försöka förstå bakomliggande orsaker.

Forskningsområde
Terrester ekologi

Forskningsprojekt
NCOE Tundra, Nordic Centre of Excellence

Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
Environmental Science and Ecotechnology, Elsevier 2023, Vol. 13
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Brorström-Lundén, Eva; et al.
Chemosphere, Elsevier 2023, Vol. 347
Bidleman, Terry F.; Ericson, Lars; Liljelind, Per; et al.
Frontiers in Earth Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Noumonvi, Koffi Dodji; Ågren, Anneli M.; Ratcliffe, Joshua L.; et al.
Journal of Ecology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 110, (1) : 173-184
Zhan, Jiasui; Ericson, Lars; González-Jiménez, Jose; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Weber, Daniela; Egan, Paul A.; Muola, Anne; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3526-3536
Zhan, Jiasui; Ericson, Lars; Burdon, Jeremy J.
Journal of Ecology, WILEY 2017, Vol. 105, (3) : 701-713
Ericson, Lars; Mueller, Warren J.; Burdon, Jeremy J.
Proceedings of the 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods, CABI Publishing 2017 : 278-280
Weber, D.; Egan, P. A.; Ericson, Lars E.; et al.
Journal of Animal Ecology, Vol. 85, (6) : 1595-1604
Fors, Lisa; Markus, Robert; Theopold, Ulrich; et al.
Oecologia, Springer-Verlag New York 2016, Vol. 180, (4) : 1159-1171
Lehndal, Lina; Hambäck, Peter A; Ericson, Lars; et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 157, (1) : 68-73
Stenberg, Johan A; Ericson, Lars
Encyclopedia of agriculture and food systems: volume 3, San Diego: Academic Press 2014 : 59-67
Burdon, J.J.; Ericson, Lars E.; Thrall, P.H.
Current opinion in plant biology, Vol. 16, (4) : 400-405
Burdon, Jeremy J.; Thrall, Peter H.; Ericson, Lars
BMC Evolutionary Biology, Vol. 13 : 92-
Hamback, Peter A.; Weingartner, Elisabet; Ericson, Lars; et al.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 368, (1624)
Olofsson, Johan; te Beest, Mariska; Ericson, Lars
Forest Ecology and Management, Elsevier 2012, Vol. 286 : 108-120
Olsson, Jörgen; Johansson, Therese; Jonsson, Bengt Gunnar; et al.
Nature Climate Change, Vol. 1 : 220-223
Olofsson, Johan; Ericson, Lars; Torp, Mikaela; et al.
Biological Conservation, Elsevier 2011, Vol. 144, (3) : 1100-1110
Olsson, Jörgen; Jonsson, Bengt Gunnar; Hjältén, Joakim; et al.
Journal of Ecology, Vol. 99 : 634-641
Smith, DL; Ericson, Lars; Burdon, JJ
Journal of Ecology, Vol. 98, (2) : 470-479
Saona, Nora M; Albrectsen, Benedicte R.; Ericson, Lars E; et al.
Encyclopedia of Microbiology, Oxford: Elsevier 2009 : 647-654
Burdon , JJ; Thrall , PH; Ericson , Lars
Encyclopedia of Islands, University of California Press 2009 : 748-752
Carlsson-Granér, Ulla; Ericson, Lars; Giles, Barbara E.
Ecosystems (New York. Print), Vol. 12 : 1204-1211
Nordin, A; Strengbom, J; Forsum, Å; et al.
New Phytologist, John Wiley & Sons 2009, Vol. 183, (3) : 667-677
Riba, Miquel; Mayol, Maria; Giles, Barbara E.; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 276, (1669) : 2913-2922
Van der Merwe, MM; Kinnear, MW; Barrett, LG; et al.
New Phytologist, Vol. 181, (1) : 208-217
Wiedermann, Magdalena M; Gunnarsson, Urban; Ericson, Lars; et al.
Oikos, Vol. 118, (3) : 449-456
Wiedermann, Magdalena M; Gunnarsson, Urban; Nilsson, Mats B.; et al.
Oikos, Wiley-Blackwell 2008, Vol. 117 : 473-480
Albrectsen, Benedicte R.; Ericson, Lars; Lundberg, Per
Chemoecology, Vol. 18, (4) : 263-
Hjalten , J.; Lindau , A.; Wennstrom , Anders; et al.
Chemoecology, Vol. 180, (4) : 227-231
Hjälten, J.; Lindau, A.; Wennström, Anders; et al.
Fungal Diversity, Vol. 30 : 73-81
Kruys, Åsa; Ericson, Lars
Ecology, Ecological Society of America (ESA) 2008, Vol. 89, (1) : 126-133
Stenberg, Johan A.; Hambäck, Peter A.; Ericson, Lars
Mycological Research, Vol. 112, (Pt 12) : 1387-408
van der Merwe, Marlien M; Walker, John; Ericson, Lars; et al.
Biological Conservation, Vol. 135, (3) : 380-387
Hedenås, Henrik; Blomberg, Patrik; Ericson, Lars
Basic and Applied Ecology, Vol. 8, (3) : 434-443
Hjältén, Joakim; Lindau, Anna; Wennström, Anders; et al.
Oikos, Wiley-Blackwell 2007, Vol. 116, (5) : 751-758
Hjältén, Joakim; Niemi, Lena; Wennström, Anders; et al.
Oikos, Vol. 116, (9) : 1501-1513
Rammul, Üllar; Oksanen, Tarja; Oksanen, Lauri; et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, Vol. 125, (1) : 81-88
Stenberg, Johan A.; Ericson, Lars
Oikos, Vol. 116, (3) : 482-490
Stenberg, Johan A.; Heijari, Juha; Holopainen, Jarmo K.; et al.
Mycological Research, Vol. 111 : 163-175
Van der Merwe, M; Ericson, Lars; Walker, J; et al.
Ecology, Vol. 88, (2) : 454-464
Wiedermann, Magdalena M.; Nordin, Annika; Gunnarsson, Urban; et al.
Annual Review of Phytopathology, Annual Reviews 2006, Vol. 44 : 19-39
Burdon, Jeremy J.; Thrall, Peter H.; Ericson, Lars
Forest Ecology and Management, Vol. 232 : 12-18
Edman, M; Moller, R; Ericson, Lars
Journal of Vegetation Science, Vol. 17 : 207-216
Hedenås, Henrik; Lundin, K; Ericson, Lars

Forskningsprojekt