Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Lars E Ericson

Lars E Ericson

Mitt intresseområde är det ömsesidiga samspelet mellan växter och deras naturliga fiender, parasitsvampar och insekter.

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.38.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är intresserad av växelverkan mellan växter och deras naturliga fiender (parasitsvampar och växtätare) och hur dessa påverkar populationsdynamik och samhällsstruktur. Jag har två huvudinriktningar (1) förändringar i tid och rum i landhöjningsskärgården och (2) effekter av globala miljöförändringar (t ex ändrad temperatur och kvävetillgång) i det boreala skogslandskapet.

Under senare år har jag alltmer börjat intressera mig för att försöka förstå vilka faktorer som ligger bakom den drastiskt ändrade artsammansättningen som ägt rum i Bottniska vikens skärgårdar.

Landhöjningsskärgården
Detta arbete bedrivs i Skeppsviks skärgård, en landhöjningsskärgård (85 cm/100 år) belägen vid Bottniska viken, 3 mil öster Umeå. Här finns ett 100-tal öar i varierande ålder från nybildade till sådana som är mer än 1000 år gamla. Det ger möjlighet att följa olika växters kolonisationsförlopp och vad som sedan händer om och när olika naturliga fiender så småningom etablerar sig. För vissa system ger öns ålder en bra uppfattning om hur länge värdväxt och fiende har samexisterat, medan för andra system är artsammansättning eller slumpmässiga faktorer avgörande. Arbetet går ut på att förstå hur olika naturliga fiender interagerar med sin värdväxt och om detta i sin tur leder till någon förändring i värdväxtens egenskaper som i sin tur återverkar på fienden. Under senare år har det blivit allt viktigare att ta hänsyn till hur ett ändrat klimat påverkar dessa samspel.
Arbetetet i Skeppsviks skärgård startade i början av 70-talet och har sedan 1990 varit inriktat på bi- och tritrofiska interaktioner. Vi kombinerar årliga inventeringar med olika fält-, växthus- och labförsök.
Exempel på två viktiga studiesystem
Älgört, Filipendula ulmaria – en rostsvamp Triphragmium ulmariae – och två bladbaggar Galerucella tenella och Altica engstroemi.
Starrarter, Carex spp. – deras sotsvampar Anthracoidea spp. – och deras vektor, en skalbagge Phalacrus substriatus.

Skogslandskapet
Flertalet boreala växtsamhällen är näringsbegränsade och domineras av olika bärproducerande risväxter (t ex blåbär, lingon, tranbär). Dessa hyser i sin tur ett stort antal parasitsvampar som spelar en stor roll för hur dessa samhällen är strukturerade. Jag är intresserad av att förstå hur växelverkan mellan värdväxt och parasitsvamp påverkas av pågående miljöförändringar och om detta i sin tur leder till bestående vegetationsförändringar liksom påverkan på bärproduktion.
Vi arbetar med långliggande fältexperiment utlagda i tre näringsfattiga ekosystem (blåbärsrik granskog, lingonrik tallskog, och fattigkärr) i Vindelntrakten, där vi manipulerar tillgången på kväve, temperatur och snöförhållanden. Eftersom dessa försök ligger i ett område med mycket låg bakgrundsbelastning av kväve har vi möjlighet att studera hur dessa ekosystem reagerar på låga kvävedoser och därigenom dokumentera tidiga responser – något som inte är möjligt i områden som under lång tid påverkats av hög kvävedeposition. Jag är särskilt intresserad av så kallade snöskyttesvampar, som har en aktiv tillväxtperiod under ett skyddande snötäcke.

Långtidsförändringar vid Bottniska viken
Mitt intresse för floran i Bottniska skärgårdar började i slutet av 60-talet. Förändringen som ägt rum sedan dess är genomgripande och jag har blivit alltmer intresserad av att försöka förstå bakomliggande orsaker.

Forskningsområde
Terrester ekologi

Forskningsprojekt
NCOE Tundra, Nordic Centre of Excellence

2020
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Weber, Daniela; Egan, Paul A.; Muola, Anne; et al.
2019
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
2018
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3526-3536
Zhan, Jiasui; Ericson, Lars; Burdon, Jeremy J.
2017
Journal of Ecology, WILEY 2017, Vol. 105, (3) : 701-713
Ericson, Lars; Mueller, Warren J.; Burdon, Jeremy J.
2017
Proceedings of the 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods, CABI Publishing 2017 : 278-280
Weber, D.; Egan, P. A.; Ericson, Lars E.; et al.
2016
Journal of Animal Ecology, Vol. 85, (6) : 1595-1604
Fors, Lisa; Markus, Robert; Theopold, Ulrich; et al.
2016
Oecologia, Springer-Verlag New York 2016, Vol. 180, (4) : 1159-1171
Lehndal, Lina; Hambäck, Peter A; Ericson, Lars; et al.
2015
Entomologia Experimentalis et Applicata, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 157, (1) : 68-73
Stenberg, Johan A; Ericson, Lars
2014
Encyclopedia of agriculture and food systems: volume 3, San Diego: Academic Press 2014 : 59-67
Burdon, J.J.; Ericson, Lars E.; Thrall, P.H.
2013
Current opinion in plant biology, Vol. 16, (4) : 400-405
Burdon, Jeremy J.; Thrall, Peter H.; Ericson, Lars
2013
BMC Evolutionary Biology, Vol. 13 : 92-
Hamback, Peter A.; Weingartner, Elisabet; Ericson, Lars; et al.
2013
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 368, (1624)
Olofsson, Johan; te Beest, Mariska; Ericson, Lars
2012
Forest Ecology and Management, Elsevier 2012, Vol. 286 : 108-120
Olsson, Jörgen; Johansson, Therese; Jonsson, Bengt Gunnar; et al.
2011
Nature Climate Change, Vol. 1 : 220-223
Olofsson, Johan; Ericson, Lars; Torp, Mikaela; et al.
2011
Biological Conservation, Elsevier 2011, Vol. 144, (3) : 1100-1110
Olsson, Jörgen; Jonsson, Bengt Gunnar; Hjältén, Joakim; et al.
2011
Journal of Ecology, Vol. 99 : 634-641
Smith, DL; Ericson, Lars; Burdon, JJ
2010
Journal of Ecology, Vol. 98, (2) : 470-479
Saona, Nora M; Albrectsen, Benedicte R.; Ericson, Lars E; et al.
2009
Encyclopedia of Microbiology, Oxford: Elsevier 2009 : 647-654
Burdon , JJ; Thrall , PH; Ericson , Lars
2009
Encyclopedia of Islands, University of California Press 2009 : 748-752
Carlsson-Granér, Ulla; Ericson, Lars; Giles, Barbara E.
2009
Ecosystems (New York. Print), Vol. 12 : 1204-1211
Nordin, A; Strengbom, J; Forsum, Å; et al.
2009
New Phytologist, John Wiley & Sons 2009, Vol. 183, (3) : 667-677
Riba, Miquel; Mayol, Maria; Giles, Barbara E.; et al.
2009
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 276, (1669) : 2913-2922
Van der Merwe, MM; Kinnear, MW; Barrett, LG; et al.
2009
New Phytologist, Vol. 181, (1) : 208-217
Wiedermann, Magdalena M; Gunnarsson, Urban; Ericson, Lars; et al.
2009
Oikos, Vol. 118, (3) : 449-456
Wiedermann, Magdalena M; Gunnarsson, Urban; Nilsson, Mats B.; et al.
2008
Oikos, Wiley-Blackwell 2008, Vol. 117 : 473-480
Albrectsen, Benedicte R.; Ericson, Lars; Lundberg, Per
2008
Chemoecology, Vol. 18, (4) : 263-
Hjalten , J.; Lindau , A.; Wennstrom , Anders; et al.
2008
Chemoecology, Vol. 180, (4) : 227-231
Hjälten, J.; Lindau, A.; Wennström, Anders; et al.
2008
Fungal Diversity, Vol. 30 : 73-81
Kruys, Åsa; Ericson, Lars
2008
Ecology, Ecological Society of America (ESA) 2008, Vol. 89, (1) : 126-133
Stenberg, Johan A.; Hambäck, Peter A.; Ericson, Lars
2008
Mycological Research, Vol. 112, (Pt 12) : 1387-408
van der Merwe, Marlien M; Walker, John; Ericson, Lars; et al.
2007
Biological Conservation, Vol. 135, (3) : 380-387
Hedenås, Henrik; Blomberg, Patrik; Ericson, Lars
2007
Oikos, Vol. 116 : 751-758
Hjälten, J; Niemi, Lena; Wennström, Anders; et al.
2007
Basic and Applied Ecology, Vol. 8, (3) : 434-443
Hjältén, Joakim; Lindau, Anna; Wennström, Anders; et al.
2007
Oikos, Vol. 116, (9) : 1501-1513
Rammul, Üllar; Oksanen, Tarja; Oksanen, Lauri; et al.
2007
Entomologia Experimentalis et Applicata, Vol. 125, (1) : 81-88
Stenberg, Johan A.; Ericson, Lars
2007
Oikos, Vol. 116, (3) : 482-490
Stenberg, Johan A.; Heijari, Juha; Holopainen, Jarmo K.; et al.
2007
Mycological Research, Vol. 111 : 163-175
Van der Merwe, M; Ericson, Lars; Walker, J; et al.
2007
Ecology, Vol. 88, (2) : 454-464
Wiedermann, Magdalena M.; Nordin, Annika; Gunnarsson, Urban; et al.
2006
Annual Review of Phytopathology, Annual Reviews 2006, Vol. 44 : 19-39
Burdon, Jeremy J.; Thrall, Peter H.; Ericson, Lars
2006
Forest Ecology and Management, Vol. 232 : 12-18
Edman, M; Moller, R; Ericson, Lars
2006
Journal of Vegetation Science, Vol. 17 : 207-216
Hedenås, Henrik; Lundin, K; Ericson, Lars
2006
Forest Ecology and Management, Vol. 237, (1-3) : 335-341
Johansson, Therese; Olsson, Jörgen; Hjältén, Joakim; et al.
2006
Environmental Pollution, Vol. 141, (1) : 167-174
Nordin, A; Strengbom, J; Ericson, L
2006
Oecologia, Vol. 148, (3) : 414-425
Stenberg, Johan A; Witzell, Johanna; Ericson, Lars
2006
Journal of Ecology, Vol. 94, (1) : 227-233
Strengbom, J; Englund, G; Ericson, L
2005
Ecological Applications, Vol. 15 : 970-982
Berglund, H; Edman, M; Ericson, L