"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Kristina Viklund

Halogenerade naturliga substanser (HNP) i nordiska marina ekosystem

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att identifiera faktorer som påverkar bildningen av halogenerade naturliga substanser (HNP) i nordiska kustekosystem och förutsäga hur deras nivåer och transportvägar kan påverkas av klimatförändringar.

Projektansvarig

Terry Frank Bidleman
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2022-12-31

Finansiering

EcoChange

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Kemiska institutionen, Umeå marina forskningscentrum

Forskningsområde

Ekologi, Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi

Projektbeskrivning

Halogenerade naturliga substanser (HNP) är sekundära metaboliter som innehåller klor, brom och/eller jod. De produceras av marina bakterier, fytoplankton, makroalger och vissa ryggradslösa djur. HNP har många ekologiska funktioner som inkluderar kemisk kommunikation, antimikrobiell och antifouling aktivitet och skydd mot predation. De är också oroande ur ett miljöperspektiv. Halometaner diffunderar till stratosfären där de bidrar till ozonnedbrytning. Några av dessa substanser med högre molekylvikt bioackumulerar och har toxiska egenskaper som liknar antropogena kemikalier.


Jämför HNP i makroalger i norra Östersjön och Atlantiska kustvatten i Sverige och Norge.Klimatförändringar förväntas ha en inverkan på HNP genom att förändra fördelningen hos producerande arter som kan bilda dessa sekundära metaboliter, vilket kommer att få konsekvenser för ekosystemets funktion och miljökvaliteten. Vi undersöker källor och transportvägar för HNP i nordiska kustekosystem med det övergripande målet att förutsäga klimatförändringens effekter på produktion och transport. Inom projektet arbetar vi med följande delar:

  • Kvantifierar HNP i kommersiella makroalger som används för mat.
  • Identifierar faktorer som bidrar med HNP till kustområden, d) Undersöka havs- luft-land-hav-cykling av HNP:er som en regional transportväg och potentiell källa till terrestra  ekosystem.
Senast uppdaterad: 2022-03-23