Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 januari 2021)

printicon

Lars Lövgren

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Kemiska institutionen
Plats
KB.B3, Linnaeus väg 10, (rum: C3.13.29) Umeå universitet, 901 87 Umeå
2017
Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier 2017, Vol. 5, (4) : 3075-3082
Kozyatnyk, Ivan; Lövgren, Lars; Tysklind, Mats; et al.
2017
Journal of plant nutrition, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 40, (2) : 239-247
Shtangeeva, Irina; Tesfalidet, Solomon; Lövgren, Lars
2015
Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier 2015, Vol. 3, (2) : 1200-1206
Kozyatnyk, Ivan; Lövgren, Lars; Peter, Haglund
2014
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media 2014, Vol. 5 : 157-
Dopson, Mark; Ossandon, Francisco J.; Lövgren, Lars; et al.
2014
Water Science and Technology, IWA Publishing 2014, Vol. 70, (1) : 32-39
Kozyatnyk, Ivan; Haglund, Peter; Lövgren, Lars; et al.
2013
Extremophiles, Vol. 17, (1) : 75-85
Mangold, Stefanie; Potrykus, Joanna; Björn, Erik; et al.
2013
Applied Geochemistry, Oxford: Elsevier 2013, Vol. 35 : 64-74
Nelson, Hanna; Sjöberg, Staffan; Lövgren, Lars
2012
Croatica Chemica Acta, Vol. 85, (4) : 391-417
Lützenkirchen, Johannes; Preočanin, Tajana; Kovačević, Davor; et al.
2012
Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier 2012, Vol. 386, (1) : 350-358
Persson, Per; Andersson, Tove; Nelson, Hanna; et al.
2011
Mine Water - managing the Challenges: 11th Congress of the International Mine Water Association, Aachen, Germany: RWTH Aachen University, Institute of Hydrogeology 2011 : 387-391
Lövgren, Lars; Hedlund, Tomas; Malm, Linda; et al.
2011
Applied Geochemistry, Elsevier 2011, Vol. 26, (5) : 696-704
Nelson, Hanna; Shchukarev, Andrey; Sjöberg, Staffan; et al.
2009
Hydrometallurgy, Elsevier 2009, Vol. 96, (4) : 288-293
Dopson, Mark; Lövgren, Lars; Boström, Dan
2009
Chemosphere, Elsevier 2009, Vol. 74, (2) : 206-215
Kumpiene, Jurate; Ragnvaldsson, Daniel; Lövgren, Lars; et al.
2009
Proceedings of Securing the Future and 8th ICARD, 23-26 June 2009, Skellefteå, Sweden
2009
Science of the Total Environment, Elsevier B.V. 2009, Vol. 407, (14) : 4253-4260
Ragnvaldsson, Daniel; Lättström, Anders; Tesfalidet, Solomon; et al.
2008
Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier 2008, Vol. 317, (1) : 155-165
Lützenkirchena, J.; Boily, J. F.; Gunneriusson, L.; et al.
2007
Lövgren, Lars; Widerlund, A; Öhlander, B
2007
AMBIO: A Journal of the Human Environment, Vol. 36, (6) : 430–6-
Maurice, Christian; Lidelöw, Sofia; Gustavsson, Björn; et al.
2006
Applied Geochemistry, Vol. 21 : 437-45
Jönsson, Jörgen; Jönsson, Julia; Lövgren, Lars
2006
Water Research, Vol. 40, (5) : 969-74
Jönsson, Jörgen; Sjöberg, Staffan; Lövgren, Lars
2006
Nelson, Hanna; Persson, Per; Lövgren, Lars; et al.
2006
Surface Complexation Modelling, Elsevier 2006 : 1-34
Öhman, Lars-Olof; Lövgren, Lars; Hedlund, Tomas; et al.
2005
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 69 (10): A68-A68 Suppl. S, MAY 2005, Vol. 69, (10) : A68-
Bengtsson, Åsa; Lövgren, Lars; Sjöberg, Staffan; et al.
2005
Soil Science Society of America Journal, Vol. 69, (1) : 77-86
Giesler, Reiner; Andersson, Tove; Lövgren, Lars; et al.
2005
Applied Geochemistry, Oxford: Pergamon Press 2005, Vol. 20, (1) : 179-191
Jönsson, Jörgen; Persson, Per; Sjöberg, Staffan; et al.
2004
Bengtsson, Åsa; Persson, Per; Shchukarev, Andrey; et al.
2004
SETAC 4th World Congress/25th Annual Meeting in North America, 14-18 November, Portland OR, USA : -
Öberg, Lars; Andersson, Barbro; Andersson, Patrik; et al.
2003
MiMi Report 2003, 3
Lövgren, Lars; Öhlander, B; Neretnieks, I; et al.
2003
Applied Geochemistry, Vol. 18, (1) : 97-108
Ramstedt, Madeleine; Carlsson, Erik; Lövgren, Lars
2002
Andersson, Tove; Lövgren, Lars; Persson, Per; et al.
2002
Water Research, Volume, Vol. 36, (18) : 4487-96
Köhler, S; Hruska, J; Jönsson, Jörgen; et al.
2002
Geochimica et Cosmochimica Acta: Volume 66, Issue 19, 1 October 2002, Pages, Vol. 66, (19) : 3389-96
Lützenkirchen, Johannes; Boily, Jean-François; Lövgren, Lars; et al.
1988
Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 206, (1) : 252-266
Persson, Per; Nordin, Jan; Rosenqvist, Jörgen; et al.