"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Rankin

Universitetslektor, leg. apotekare och disputerad inom farmakologi, undervisar på farmaciprogrammen och forskar inom långvarig smärta.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Grupp Sofia Mattsson
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsområde är långvarig smärta där jag fokserar på att undersöka och belysa olika barriärer för att uppnå optimal behandling ofta med särskilt fokus på läkemedel. Jag ingår i ett nationellt forskarnätverk för ett nationellt kvalitetsregister för smärta (Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS). 

Jag disputerade 2020 inom ämnet farmakologi med en avhandling inriktad på långvarig smärta. Är anställd som universitetslektor i farmaci vid farmaciprogrammen sedan 2022.

Är kursansvarig för kurserna Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi 6hp (apotekar- och masterprogrammet år 5), Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav 3hp (apotekar- och masterprogrammet år 4) samt Examensarbete i farmaci 15hp (Receptarie- & Apotekarprogrammet år 3). Har bedrivit undervisning på farmaciprogrammen sedan 2014. 

Ingår även i en nationell grupp som utvecklat och underhåller utveckling av en svensk version av det virtuella utbildningsverktyget My Dispense (https://info.mydispense.monash.edu/) som används vid flertalet farmaciprogram i Sverige.

International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2020, Vol. 21, (21)
Rankin, Linda; Fowler, Christopher J
Biomedicines, MDPI 2020, Vol. 8, (11)
Rankin, Linda; Gouveia-Figueira, Sandra; Danielsson, Karin P.; et al.
British Journal of Pharmacology, Vol. 176, (10) : 1470-1480
Alhouayek, Mireille; Rankin, Linda; Gouveia-Figueira, Sandra C.; et al.
British Journal of Pain, Vol. 13, (4) : 214-225
Rankin, Linda; Fowler, Christopher John; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Scandinavian Journal of Pain, Walter de Gruyter 2018, Vol. 18, (3) : 533-544
Rankin, Linda; Stålnacke, Britt-Marie; Fowler, Christopher J; et al.
Pharmacology Research & Perspectives, John Wiley & Sons 2017, Vol. 5, (2)
Gabrielsson, Linda; Gouveia-Figueira, Sandra; Häggström, Jenny; et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 82, (4) : 932-942
Gabrielsson, Linda; Mattsson, Sofia; Fowler, Christopher J.