"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Louise Lindkvist

Louise Lindkvist

Jag arbetar som doktorand vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar och forskar jag främst inom idrottspedagogik.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är sedan augusti 2018 anställd som doktorand i pedagogik och har en bakgrund som idrottsvetare med en magisterexamen i ledarskap och organisation. I mitt arbete undervisar och forskar jag främst inom idrottspedagogik och större delen av min undervisning sker inom det Idrottsvetenskapliga programmet. Min forskarutbildning är kopplad till de två forskarskolorna; Forskarskolan inom det Utbildningsvetenskapliga området samt Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare. I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för frågor som rör styrning och organisering i idrottsämnet. Mer specifikt undersöker jag hur idrottsämnet organiseras när en ny reform ska implementeras, faktorer som påverkar en sådan process samt med vilka konsekvenser som följd. Vidare är jag aktiv i pedagogiska institutionens profilområde Idrottspedagogik där man studerar processer, företeelser och skeenden inom alla former av idrott.

Mer om området Idrottspedagogik

2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Lindkvist, Louise
Idrott och hälsa, Stockholm: Svenska idrottslärarföreningen 2019, (1) : 18-21
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
Publicerad: 02 maj, 2022