"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lucas Hedström

Min forskning handlar främst om sökprocesser i komplexa system, med fokus på sökning längst med DNA.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för fysik
Plats

Sökning är en fundamental del av världen. I naturen söker djur efter mat och människor försöker hopplöst hitta den jacka de stoppat bilnyckeln i. Ur ett mer abstrakt perspektiv kan processer som virusspridning eller aktiemarknadstrender ses som olika typer av sökningar, där viruset söker efter en ny värd och aktien ”söker” efter ett högre marknadsvärde. Genom att bättre förstå sökningar kan vi frigöra kunskap inom många olika områden.

Min forskning utforskar sökning på en mikroskopisk nivå, med fokus på cellkärnan. Här måste DNA, som består av 23 kromosomer packade i ett litet utrymme, effektivt nås av proteiner för att utföra viktiga cellulära funktioner. Detta är en komplex uppgift med tanke på genomets enorma storlek och trängseln inne i cellkärnan. Genom att bryta ner komponenterna i det cellulära systemet och kartlägga dem med hjälp av fysikaliska koncept så vill vi ge en övergripande förståelse och belysa de olika sökprocesserna i cellen, med förhoppning om att denna kunskap även ska kunna tillämpas på system utanför cellkärnan.

Physical review. E, American Physical Society 2024, Vol. 109, (6)
Hedström, Lucas; Olsson, Peter
New Journal of Physics, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 25, (3)
Hedström, Lucas; Lizana, Ludvig

Forskningsprojekt

1 september 2019 till 1 september 2024

Jag handleder och utvecklar laborationer inom modellering på flera olika kurser i fysikinstitutionen inom ämnesområdena strömningslära, biofysikaliska system, elektromagnetism, populationsdynamik och sjukdomsspridning på nätverk.