"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Luise Mirow

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning handlar om lögner och vilseledning, sett från ett språkfilosofiskt perspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.129 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt doktorandprojekt fokuserar på distinktionen mellan att ljuga och att vilseleda. Jag är särskilt intresserad av frågor som gäller nödvändiga och tillräckliga villkor för ljugande. Kräver ljugande t.ex. att man säger något falskt, eller är det möjligt att ljuga på andra sätt? Kan man ljuga genom att använda ironi eller metaforer? Kräver ljugande en intention att lura någon?

Forskningsprojekt