"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vilken talakt krävs för att ljuga och att vilseleda?

Doktorandprojekt Vi använder språket flitigt för att ljuga för och vilseleda andra människor, förmodligen oftare än vi tror (eller vill erkänna). Men även om vi är bra på att ljuga och vilseleda, är det inte alltid tydligt vad exakt vi gör när vi ljuger och vilseleder med språket. Mitt forskningsprojekt fokuserar på distinktionen mellan ljugande, vilseledande och likande typer av lingvistiskt beteende.

Mitt forskningsprojekt fokuserar på distinktionen mellan att ljuga och vilseleda. Jag undersöker frågan "Vilken talakt krävs för att ljuga och att vilseleda?". Kräver ljugande t.ex. att man säger något falskt, eller är det möjligt att ljuga på andra sätt? Jag undersöker olika typer av ljugande och vilseledande genom att diskutera vilken talakt som är mest lämplig för att definiera de olika lingvistiska beteendena. Genom att identifiera talakten som krävs för de respektive typerna av ljugande och vilseledande strävar jag efter att göra distinktionen mellan att ljuga och vilseleda tydligare.

Projektansvarig

Luise Mirow
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-31 2024-06-02

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori
Senast uppdaterad: 2021-03-24