"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maarten Jensen

Maarten Jensen

Jag är doktorand på Institution för datavetenskap och i forskargruppen "Socially aware AI". Gruppen är interdisciplinär och fokuserar på sociala aspekter av AI, använt i tex. sociala simulationer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.415 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag påbörjade mina doktorandstudier i oktober 2019 och ämnet handlar om att utveckla sociala beteende för agent-baserade sociala simulationer. Just nu jobbar jag med kontextkänsligt övervägande till dessa agenter, där kontext inte bara kan påverka val som gjorts men också den typ av övervägande som använts.

Ett stort projekt jag har arbetat i är the Agent-based Social Simulation of the Coronavirus Crisis (ASSOCC). Dessutom har jag jobbat med en social simulation om olaglig försörjningskedja med koncept kring förtroende och risk. För min masteruppsats simulerade jag en fiskarby innehållande agenter vars beteende baserade sig på förprogrammerade värderingar.

Advances in Social Simulation: Proceedings of the 16th Social Simulation Conference, 20–24 September 2021, Springer Science+Business Media B.V. 2022 : 409-421
Jensen, Maarten; Verhagen, Harko; Vanhée, Loïs; et al.
Coordination, Organizations, Institutions, Norms, and Ethics for Governance of Multi-Agent Systems XIII: International Workshops COIN 2017 and COINE 2020, Sao Paulo, Brazil, May 8-9, 2017 and Virtual Event, May 9, 2020, Revised Selected Papers : 175-180
Mellema, Rene; Jensen, Maarten; Dignum, Frank
Minds and Machines, Springer 2020, Vol. 30, (2) : 177-194
Dignum, Frank; Dignum, Virginia; Davidsson, Paul; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem