"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Madeleine Lindmark

Fakultetssamordnare vid Kansliet för medicin. Handläggare för Anställnings- och docenturnämnden. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Fakultetssamordnare vid Kansliet för medicin Enhet: Området för ekonomi och HR
Plats
Förvaltningshuset, Plan 7 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Arbetar med lärarrekrytering, docenturer, pedagogisk meritering. Bisysslor, LAS-besked, bitr. IT-ansvarig är övriga arbetsuppgifter som jag har. Ingår i HR-stödet vid Medicinska fakulteten.