"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mahtab Eshaghbeigi-Hosseini

Mahtab Eshaghbeigi-Hosseini

Studiet ’prao - deltagande, lärande och karriärval’ undersöker på vilka sätt och med vilka effekter för utbildningsvalet kroppsliga och känslomässiga erfarenheter produceras i skolans prao.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå

Mahtab Eshaghbeigi-Hosseini är utbildad sociolog och har i 14 år arbetat med utveckling av studie- och yrkesvägledningen i Danmark på kommunalt, regionalt och nationell nivå båda i form av policy-, metod- och kompetensutveckling. Sen 2017 med särskilt fokus på utveckling av praktisk arbetslivsorientering med sikte på att vidga ungas karriärhorisont.

Avhandlingsstudien ’Prao och ungas deltagande, lärande och karriärval’ undersöker på vilka sätt och med vilka effekter för utbildningsvalet kroppsliga och känslomässiga erfarenheter produceras i skolans praktiska arbetslivsorientering. Forskning om praktisk arbetslivsorientering (prao) i grundskolan er både internationellt och särskilt i en svensk kontext begränsat, kvantitativt orienterat och trots praons fokus på praktiske, kroppsliga upplevelser av arbetslivet, er den kroppsligt sansade och affektiva dimension av ungas upplevelser och lärande i samband med prao underbelyst.

Med utgångspunkt i posthumanismen, en kvalitativ och konstbaserad metodologi och ett analytisk fokus på kropp och känslor bidrar avhandlingsstudien därför med ny kunskap särskilt till forskningsfältet om prao, men också mer generellt till karriärvägledning som forskningsfält.