"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Brundin

Universitetslektor och övertandläkare i endodonti. 

Ordförande i programrådet för tandhygienist-, tandläkare- och tandteknikerprgrammet.

Pedagogiskt ansvarig för Tandläkarprogrammet

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Endodonti
Plats
1D, våning 5, Norrlands universitetssjukhus Västerbottens läns landsting, 901 85 Umeå

Min anställning som universitetslektor innebär arbete inom utbildning och forskning. Jag är tandläkare i grunden och har specialiserat mig inom ämnet endodonti, vilket handlar om tandpulpans sjukdomar och behandling. Jag har en så kallad kombinationstjänst vilket innebär att jag både undervisar och jobbar kliniskt med patientbehandling vid Specialistkliniken Vuxna, Region Västerbotten.
Som universitetslektor ägnar jag mig till största delen åt undervisning. Jag undervisar i huvudsak inom mitt specialistämne endodonti främst i tandläkarutbildningen, men fungerar även som handledare till tandläkare som utbildar sig till specialister inom endodonti. 
Min tjänst som universitetslektor innebär också att jag har förmånen att forska inom mitt område. Jag är förstås intresserad av endodontiska frågeställningar och har ett specialintresse av endodontisk mikrobiologi.
 

Antibiotics, MDPI 2024, Vol. 13, (1)
Manoil, Daniel; Cerit, Ender Efe; Fang, Hong; et al.
Journal of Oral Microbiology, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 16, (1)
Wikström, Alina; Romani Vestman, Nelly; Rakhimova, Olena; et al.
BMC Oral Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Koskinen Holm, Cecilia; Johansson, Lena C.; Brundin, Malin; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 81, (8) : 603-608
Malmberg, Leona; Benavente Hansson, Catherine; Grönqvist, Johan; et al.
Journal of Endodontics, Elsevier 2023, Vol. 49, (3) : 267-275.e4
Mota de Almeida, Fernando José; Lundqvist, Robert; Kebke, Stephen; et al.
Journal of Oral Microbiology, Taylor & Francis 2023, Vol. 15, (1)
Parga, Ana; Manoil, Daniel; Brundin, Malin; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 13
Zymovets, Valeriia; Rakhimova, Olena; Wadelius, Philip; et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology, Elsevier 2022, Vol. 234
Manoil, Daniel; Parga, Ana; Hellesen, Cecilia; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (22)
Razghonova, Yelyzaveta; Zymovets, Valeriia; Wadelius, Philip; et al.
International Endodontic Journal, John Wiley & Sons 2022, Vol. 55, (6) : 630-645
Wikström, Alina; Brundin, Malin; Romani Vestman, Nelly; et al.
Dento-Maxillo-Facial Radiology, British Institute of Radiology (BIR) 2021, Vol. 50, (8)
De Almeida, Fernando Jose Mota; Hassan, Dalya; Abdulrahman, Ghada Nasir; et al.
International Endodontic Journal, John Wiley & Sons 2021, Vol. 54, (1) : 5-14
Kebke, S.; Fransson, H.; Brundin, Malin; et al.
European Archives of Paediatric Dentistry, Springer-Verlag New York 2021, Vol. 22, (3) : 311-340
Wikström, A.; Brundin, Malin; Lopes, M. F.; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2020, Vol. 9, (12)
Manoharan, Lokeshwaran; Brundin, Malin; Rakhimova, Olena; et al.
Toxins, MDPI 2020, Vol. 12, (11)
Oscarsson, Jan; Claesson, Rolf; Bao, Kai; et al.
Anaerobe, Elsevier 2017, Vol. 48 : 19-26
Claesson, Rolf; Sjögren, Ulf; Esberg, Anders; et al.
Journal of Endodontics, Elsevier 2016, Vol. 42, (7) : 1003-1008
Figdor, David; Brundin, Malin
International Endodontic Journal, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 48, (1) : 37-45
Brundin, Malin; Figdor, David; Sundqvist, Göran; et al.
Journal of Endodontics, Vol. 40, (2) : 241-245
Brundin, Malin; Figdor, David; Johansson, Anders; et al.
Umeå University odontological dissertations, 127
Brundin, Malin
Journal of Endodontics, Elsevier 2013, Vol. 39, (2) : 211-216
Brundin, Malin; Figdor, David; Sundqvist, Göran; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, Vol. 110, (6) : 789-794
Brundin, Malin; Figdor, David; Roth, Chrissie; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, Vol. 108, (1) : 129-34
Brundin, Malin; Figdor, David; Sundqvist, Göran; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, Vol. 106, (4) : 595-603
Nair, PN; Brundin, Malin; Sundqvist, Göran; et al.
Brundin, Malin; Figdor, David; Johansson, Anders; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2016