"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Isaksson

Undervisar i franska, främst med litterär inriktning. Forskar om litteratur i möte med läsare. Det innebär bland annat fanfiction-forskning, litteraturdidaktiska perspektiv och receptionsforskning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Franska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Universitetslektor i franska som oftast undervisar i litterärt inriktade franskkurser. Jag forskar om litteratur i möte med läsare. Det innebär bland annat fanfiction-forskning, litteraturdidaktiska perspektiv och receptionsforskning. Inom den franska litteraturen är jag främst intresserad av nutida litteratur.

The vampire diaries as postmodern storytelling: essays on the television series and novels, Jefferson, NC: McFarland 2024 : 129-149
Isaksson, Malin
Le Repos de la guerrière: textes en l'honneur de Barbro Nilsson Sharp, Umeå: Umeå University 2023 : 43-54
Isaksson, Malin
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 55
Isaksson, Malin; Sisask, Florence; Svensson, Maria Helena
Le repos de la guerrière: textes en l'honneur de Barbro Nilsson Sharp, Umeå: Umeå University 2023 : iii-v
Isaksson, Malin; Svensson, Maria Helena; Sisask, Florence
World Academy of Science, Engineering and Technology: International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, World Academy of Science, Engineering and Technology 2020, Vol. 14, (11) : 1075-1080
Isaksson, Malin
Questions of Cultural Value: The London Film & Media Reader 5, London: The London Symposium 2018 : 206-219
Tumini, Angela; Isaksson, Malin
Nordicom Review, Vol. 38, (1) : 129-133
Isaksson, Malin
La langue dans la littérature, la littérature dans la langue: Textes réunis en hommage à Eva Ahlstedt, Göteborg: Göteborgs universitet 2014 : 279-289
Isaksson, Malin
Interactions: Studies in Communication & Culture, Vol. 5, (3) : 351-364
Isaksson, Malin
Finding the Plot: Storytelling in Popular Fictions, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013 : 292-305
Isaksson, Malin
Jefferson, North Carolina, USA: McFarland 2013
Lindgren Leavenworth, Maria; Isaksson, Malin
Litteraturens nätverk: Berättande på internet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 77-92
Lindgren Leavenworth, Maria; Isaksson, Malin
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2011, (8)
Gregersdotter, Katarina; Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria; et al.
Le héros était une femme...: Le genre de l'aventure, Lausanne: Éditions Antipodes 2011 : 81-92
Isaksson, Malin
How does it feel?: Making Sense of Pain, Oxford: Inter-Disciplinary Press 2011 : 99-116
Isaksson, Malin
Interdisciplinary approaches to Twilight: studies in fiction, media and a contemporary cultural experience, Lund: Nordic Academic Press 2011 : 127-142
Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria
Fanpires: Audience Consumption of the Modern Vampire, Washington, DC: New Academia Publishing 2011 : 239-254
Lindgren Leavenworth, Maria; Isaksson, Malin
Actes du XVIIe congrès des romanistes scandinaves, Tampere: Tampere University Press 2010 : 512-524
Isaksson, Malin
Making sense of pain: critical and interdisciplinary perspectives, Oxford: Brill Academic Publishers 2010 : 203-210
Isaksson, Malin
Slayage: The Online International Journal of Buffystudies, The Whedon Studies Association 2009, Vol. 7, (4)
Isaksson, Malin
Provins: Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2009, Vol. 28, (3) : 24-30
Isaksson, Malin
Figures du fémin dans les industries culturelles contemporaines, Lausanne: Éditions Antipodes 2009 : 50-65
Isaksson, Malin
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2009, Vol. 39, (3-4) : 23-37
Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria
Actes du XVIe Congrès des Romanistes Scandinaves
Isaksson, Malin
Romansk Forum 16: den XV skandinaviske romanistkongress i Oslo 12.-17.august 2002, Universitetet i Oslo 2002 : 481-492
Isaksson, Malin

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

30 juni 2014 till 31 december 2014

Fransk litteratur från 1600-talet till idag ingår i min undervisning. Jag håller i kurser på campus såväl som på distans. Didaktiska frågor intresserar mig och jag brottas ständigt med vad som är bästa upplägg och genomförande av kurser i olika format och storlek. Jag räknar med att aldrig komma fram till ett definitivt svar.