"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cyberekon: textanalys av fan fiction

Forskningsprojekt Vad händer med romaner, filmer och tv-serier när deras fans bearbetar dem? Vilka konventioner består, och vilka förändras? Projektet Cyberekon fokuserar på en populär, produktiv och postmodern form som tidigare inte analyserats i vidare utsträckning.

Ett sätt för fans att inleda en dialog med en roman, film eller tv-serie är att skriva fan fiction på Internet. Fan fic är berättelser där en originalhistoria bearbetas och vidareutvecklas. Projektets syfte är att ur litterära och lingvistiska perspektiv studera fan fiction. Vilka konventioner och normer återfinns i de nya texterna? Vilka har förändrats? Vad kan fan fic-texter säga oss om hur kön, maktförhållanden och sexualiteter beskrivs och förändras? Cyberekon ordnade det internationella symposiet "Textual Echoes: Fan Fiction and Sexualities" som hölls i HUMlab, Umeå universitet, i februari 2010.

Projektansvarig

Malin Isaksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 42

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-06-30 2014-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Litteraturvetenskap, Moderna språk

Projektbeskrivning

Fankulturer uppstår kring både populärkulturella och kanoniserade verk och tar sig olika uttryck i olika kulturer och i olika tidsperioder. Ett sätt för ett fan att visa sin uppskattning och beundran inför sin favoritroman,- tv-serie, eller -film är att skriva fan
fiction (ofta förkortat fanfic), d.v.s berättelser som tar t. ex. en roman eller film som utgångspunkt för en bearbetning av originalhistorien eller dess personer. Fanfic-författaren kan vidareutveckla delar av originalhistorien men måste alltid förbli ”trogen”originalet, enligt det strikta regelverk för fanfic som finns på nätet, annars får han/hon svidande kritik av andra fans.

I dag ser vi en explosion av olika sajter riktade till olika ”fandoms” (mediauttryck och deras fans) på nätet. Detta har gjort att grupperna kring en text eller ett fenomen är mindre homogena än tidigare och har öppnat möjligheter för en betydligt bredare grupp att komma till uttryck. Många fan fiction-författare använder sig av formen för att utveckla sitt skrivande. I en miljö där hon/han kan vara anonym, men samtidigt få kritik och feedback på sin produktion, är det lätt att prova nya vägar och utveckla sin känsla för språk, stilistik och logik.

Projektet Cyberekon: Fan fiction som litterär kommunikation har till syfte att studera fan fiction på Internet från ett litterärt och lingvistiskt perspektiv. Tidigare forskning har varit inriktad främst på den tekniska sidan av fan fiction. Några sociologiska och
etnografiska studier som kan sägas anknyta till ämnet har gjorts, men den litterära/språkliga sidan har varit kraftigt eftersatt.

I februari 2011 anordnade forskargruppen Cyberekon symposiet "Textual Echoes: Fan Fiction and Sexualities", i HUMlab, Umeå universitet, där ett 30-tal forskare från olika länder presenterade analyser av fan fiction ur en räcka perspektiv. Inbjudna huvudtalare var Elizabeth Woledge från The Shakespeare Birthplace Trust i Storbritannien och Kristina Busse, USA, medförfattare till antologin Fan Fiction and Fan Cultures in the Age of the Internet.
Senast uppdaterad: 2019-09-18