"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marcel Quarfood

Jag undervisar regelbundet i filosofins historia, då och då också i kunskapsteori, metafysik och vetenskapsteori.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är Kants filosofi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.131 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet.
Jag disputerade 2004 i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet med avhandlingen Kant's Transcendental Idealism and the Organism. Därefter har jag undervisat och forskat på Södertörns högskola, Uppsala universitet och Stockholms universitet innan jag började arbeta på Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är Kants filosofi, där jag intresserar mig såväl för övergripande frågor om vad Kants transcendentala idealism innebär som för mer specifika aspekter av hans system, t.ex logikens roll i transcendentalfilosofin, biologins status bland vetenskaperna och moralfilosofins grundläggning.

 

Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses, Walter de Gruyter 2018 : 3813-3820
Quarfood, Marcel

Undervisar regelbundet i filosofins historia, ibland också i metafysik och kunskapsteori.
Litteraturkurser om klassiska verk av Hume, Kant, Anscombe.
Kursansvar och undervisning i vetenskapsteori på kurser inom lärarutbildningen.
Vetenskapsfilosofi för doktorander på teknisk-naturvetenskaplig fakultet.